Noves actuacions de millora per la xarxa de bus

10/10/2018 - 16:36

Obres. En les properes setmanes, el districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Horta-Guinardó realitzen obres relacionades amb la millora de l'eficiència del transport públic en superfície.

En les properes setmanes, el districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts i Horta-Guinardó realitzen diverses obres d'arranjament en alguns dels seus carrers per adaptar-los a la xarxa de bus i a la millora de l'eficiència del transport públic, així com a la propera implantació de les darreres línies de la nova xarxa de bus.

A Sarrià-Sant Gervasi, es realitzaran els treballs de condicionament de la vorera Besòs del passeig de Sant Gervasi al tram final al costat mar de la plaça Alfonso Comín, sempre donant continuïtat al carril de serveis del costat Besòs, que es converteix en un carril de Bus, entre Craywinckel i la plaça Alfonso Comín.

S’han de reubicar arbres, tapes d’arquetes de serveis i canviar la configuració del parterre existent a la vorera. L’actuació es programa del 5 al 16 de novembre.

A Les Corts, es realitzen els treballs d’execució de les obres d’arranjament de les voreres i millora de l’accessibilitat a la rotonda del carrer Gran Capitan, consistents en el retall de l’orella de la vorera de l’avinguda Esplugues, la formació de nous guals de vianants, l’eliminació de guals existents, l’adaptació de la illeta per la futura circulació del bus, i el desplaçament dels semàfors existents. L’actuació es programa del 8 d’octubre al 5 de novembre.

També a Les Corts, es treballa en la modificació de la secció de la calçada costat mar de l’avinguda d’Esplugues, entre Carreras i Gran Capitan, tot eliminant l’actual carril de serveis per convertir-lo en carril bus. Els treballs es programen del 22 d’octubre al 10 de novembre.

A Horta-Guinardó, es realitzen els treballs d’eliminació de l’orella de la vorera costat mar del carrer Petrarca amb el passeig Maragall, així com l’eliminació del carril de serveis en el tram inicial de Petrarca, per ubicar una nova parada de bus. L’actuació es programa del 5 al 16 de novembre.

Tota la informació sobre aquestes i altres obres a la ciutat la trobareu al web del Servei d’Informació d’Obres.