Obligatori l’ús de mascaretes per viatjar

04/05/2020 - 11:25

Covid-19. Des d’avui, 4 de maig, l’ús de mascaretes serà obligatori per a totes les persones que facin servir transports en per carretera, ferroviari, aeri i marítim.

La normativa s'aplica a totes les persones usuàries del transport públic (tren, metro, bus, tramvia), però també a les persones que fan servir transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, incloent-hi el conductor, com podria ser el cas del taxi, i també als vehicles de transport de mercaderies i vehicles particulars. Pel què fa a estacions, intercanviadors i parades, s'establiran mesures de circulació per evitar aglomeracions. Des del 4 de maig, l'ocupació màxima del transport públic passa del 33% al 50%.

Des d’avui, 4 de maig, l’ús de mascaretes que cobreixin el nas i la boca serà obligatori per a totes les persones que facin servir transports en per carretera, ferroviari, aeri i marítim (en el cas dels passatgers d’embarcacions no serà necessari quan es trobin dins de la seva pròpia cabina.).

En aquest sentit, aquesta normativa afecta, doncs, totes les persones usuàries del transport públic (tren, metro, bus, tramvia), però també a les persones que fan servir transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou places, incloent-hi el conductor, com podria ser el cas del taxi. També vehicles de transport de mercaderies i vehicles particulars.

Transport públic, discrecional i privat complementari

En el cas de transport públic de fins a nou places, incloent-hi el conductor, com pot ser per exemple el taxi, podran desplaçar-se dues persones per cada fila addicional de seients respecte la de la persona que condueix, garantint al màxim la distància possible entre les persones ocupants.

En el transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatges en autobús, així com en els transports ferroviaris, en els quals tots els ocupants han d’anar asseguts, les empreses adoptaran les mesures necessàries per procurar la màxima separació possible entre les persones, de manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles.  En qualsevol cas, en els busos, es mantindrà sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.

Pel què fa referència als transports públic col·lectius de viatgers en àmbits urbans i supramunicipals, en els quals existeixin plataformes habilitades per al transport de viatgers a peu, es procurarà que les persones mantinguin la màxima distància possible entre elles, amb una norma de dos viatgers per cada metre quadrat de la zona habilitada per viatjar a peu.

Les administracions competents poden establir els horaris comercials necessaris per tal de reduir la intensitat de la demanda en hora punta del transport públic que té en el seu territori.

Des del 4 de maig, l’ocupació màxima del transport públic passa del 33% al 50%.

Moviments ordenats en estacions i parades

Pel què fa als accessos, estacions, intercanviadors, etc., en què hi hagi flux d’entrada i sortida de persones usuàries, els diversos operadors establiran i aplicaran mesures organitzatives per procurar un moviment ordenat i evitar aglomeracions. També reforçaran els missatges amb la normativa aplicada en les zones on puguin produir-se aglomeracions (estacions de tren, parades de metro i bus, aeroports, etc.), amb recordatoris sobre la distància de seguretat i les mesures higièniques.

Transport de mercaderies i transport privat

Les persones que desenvolupin la seva feina en serveis de transport que tinguin contacte directe amb els viatgers hauran de dur també mascareta i tenir accés a solucions hidroalcohòliques per tal d’higienitzar freqüentment les mans.

Per altra banda, en els transports particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, incloent-hi el conductor, podran desplaçar-se dues persones per cada fila de seients, sempre que facin servir mascaretes i respectin la màxima distància possible entre els ocupants.

En els vehicles que, per les seves característiques tècniques, només disposi d’una fila de seients, com el cas de les cabines de vehicles pesats (furgonetes, camions, etc), podran viatjar com a màxim dues persones, sempre que els seus ocupants facin servir mascaretes que cobreixin les vies respiratòries i guardin la màxima distància possible. Si no es pot complir amb aquesta condició només podrà viatjar-hi el conductor.