Obres de millora a la plaça d’Armes del parc de la Ciutadella

02/04/2019 - 09:38

Obres. El Govern municipal aprova un projecte amb actuacions per adequar les condicions i els elements que formen part de l’espai més emblemàtic del parc, situat just davant del Parlament.

Es repararan els camins de sauló, les vorades dels parterres, la vegetació i la xarxa de reg amb una inversió de 2,17M€, i està previst que les obres comencin l’octubre i acabin el juny de 2020.

La plaça d’Armes del parc de la Ciutadella es renovarà. L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en Comissió de Govern un projecte executiu que preveu una sèrie d’obres i actuacions per millorar les condicions i els elements que formen part d’aquest àmbit, situat en l’extrem sud-est del parc, just davant del Parlament de Catalunya.

El parc de la Ciutadella està catalogat com a jardí històric i declarat Monument Històric Artístic des de 1951. La plaça d’Armes n’és l’espai més emblemàtic, i el seu aspecte reflecteix amb fidelitat els jardins originals projectats per Jean-Claude Nicolas Forestier. En el centre del traçat rectangular de la plaça hi ha un estany ovalat envoltat per arbres i arbustos de mida petita, i al mig de l’estany s’hi ubica l’escultura del Desconsol, obra de Josep Llimona.

Degut a la gran afluència d’usuaris i visitants que rep el parc -té 7 milions de visitants anuals-, molts dels elements que en formen part es degraden i es desgasten, com ara els camins de sauló, les vorades dels parterres, la xarxa de reg i la vegetació. Per això, el Govern municipal tirarà endavant aquest projecte de millores, que es desenvoluparà sobre una superfície d’uns 19.000 m2.

Així, es millorarà el drenatge de la plaça, es reposarà el sauló malmès i es col•locaran capes de graves. Pel que fa al verd, es milloraran els elements vegetals per recuperar les espècies originals a partir del projecte de Forestier. També se substituiran els encintats dels parterres per adequar-los a la cota corresponent, es millorarà la xarxa de reg automàtic i s’eliminaran alguns escocells de l’arbrat per mantenir el disseny original de la plaça. Finalment, s’aplicarà l’estratègia residu zero per aconseguir que tots els residus que es generin durant el procés s’integrin a la resta del parc.