Nova línia d'alta tensió entre la Bordeta i el Poble-sec

Entre els mesos de juliol i novembre, Endesa renova 5 km de línia elèctrica de 110 kV que travessa tot el districte de Sants-Montjuïc, des de l'avinguda del Carrilet fins al carrer de Vila i Vilà, passant per la Gran Via i la falda de Montjuïc. La canalització es realitzarà mitjançant l’obertura d’una rasa per a la col·locació de 3 tubs de polietilè de 20 cm, tots ells formigonats, a una profunditat d’entre 0,80 m a vorera i 1,50 m per calçada. Les obres es duran a terme en vuit grans fases, amb quatre equips treballant simultàniament en diferents trams. Consulteu a continuació el calendari actualitzat de les principals afectacions de trànsit d'aquesta obra.

..
19/09/2022 - 19:32 h - Urbanisme i infraestructures Mupert

El recorregut de la canalització comença a la subestació “Sants”, dins del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, i acaba a la subestació “Mata”, al Poble-sec, passant també per la subestació “Hostafrancs”. En alguns dels trams, els nous cables passen per la canalització existent i llavors no cal obrir-hi una nova rasa.

Tram 1 – C/ Mèxic – Av. Francesc Ferrer i Guàrdia

Tram 1.1.1 – C/ Mèxic. Del 4/07/2022 fins al 26/07/2022.
Tall del carrer de Mèxic en sentit Gran Via entre av. Francesc Ferrer i Guàrdia i Sant Fructuós. També de la vorera del costat Besòs. En aquest tram, la rasa d’Endesa també s’aprofita per Agbar per instal·lar-hi una canonada d’abastament d’aigua.

Tram 1.1.2 – C/ Mèxic. Del 10/10/2022 fins al 28/10/2022.
Tall del carrer de Mèxic en sentit Montjuïc entre c. Gimbernat i av. Francesc Ferrer i Guàrdia. També de la vorera del costat Besòs. El trànsit en sentit ascendent es desvia pels carrers dels Gimbernat i dels Morabos.

Tram 1.2 – Av. Francesc Ferrer i Guàrdia. Del 18/07/2022 fins al 01/08/2022.
Execució de canalització per vorera, sense afectació a calçada. Pas de vianants habilitat amb una amplada mínima d’1,80 m.

Tram 2 – Av. Reina Maria Cristina – av. Rius i Taulet

Tram 2.1 – Av. Rius i Taulet fins a c/ Guàrdia Urbana. Del 04/07/2022 al 18/07/2022.
Execució de canalització per vorera banda muntanya, sense afectació a calçada. Pas de vianants habilitat amb una amplada mínima d’1,80 m. Es garanteix l’accés de vehicles als guals del recinte firal.

Tram 2.2 – Creuament av. Reina Maria Cristina. Del 25/07/2022 fins al 29/07/2022.
A l’altura del pas de vianants intermedi de la mateixa avinguda (sense regulació semafòrica), per terços: primer als costats Besòs i Llobregat, finalment a la part central. En tot moment hi haurà un carril de circulació obert per sentit.

Tram 3 – Av. Rius i Taulet – Lleida – França Xica

Tram 3.1 – Av. Rius i Taulet entre carrers de la Guàrdia Urbana i Lleida. Del 2 al 19 d’agost.
Execució de canalització per vorera banda muntanya, amb afectació només a un dels dos carrils de circulació en sentit Besòs, des de la cruïlla amb Guàrdia Urbana fins a una nova cambra de connexió (CE-07) sota la calçada. Des d’aquí fins al carrer de Lleida, la canalització també anirà sota la calçada. En aquest tram més proper al c/ Lleida, es talla la circulació de l’av. Rius i Taulet en sentit Llobregat, desviant el trànsit pels carrers Segons Jocs Mediterranis i Guàrdia Urbana.

Tram 3.2 – Creuament c/ Lleida. Cap de setmana del 20 i 21 d’agost.
El creuament es realitza per meitats, deixant sempre un carril de circulació en sentit ascendent, però s’anul·la el sentit descendent des del pg. Santa Madrona (només veïnat, serveis i busos podran accedir al c/ Segons Jocs Mediterranis). El tall físic en sentit descendent se situa a l’altura del c/ França Xica, per on es desviarà qualsevol vehicle. El bus 55 no accedirà al barri, sinó que baixarà per Maria Cristina cap al Paral·lel.

Tram 3.3 – C/ Lleida. Del 9/08/2022 fins al 29/08/2022.
Entre als carrers de la Mare de Déu del Remei i de la França Xica, la canalització va pel costat Besòs del c/ Lleida, ocupant només el cordó de serveis. Entre l’1/08/2022 i el 8/08/2022, el c/ Mare de Déu del Remei romandrà tallat per fer-hi el creuament de la canalització i els busos es desviaran pel c/ Guàrdia Urbana. En aquesta fase no s’afectarà la cruïlla de França Xica.

Trams 4 i 7 – Pg. Exposició entre Radas i Creu dels Molers. Del 15/10/2022 fins al 12/11/2022.
L’execució d’una cambra de connexions de cablejat elèctric sota la calçada ocupa el carril de serveis de la banda Besòs i obliga a desviar una mica els dos carrils de circulació, un per sentit. La parada del bus 55 es trasllada definitivament al carrer de la Creu dels Molers.

Tram 5 – Lateral mar de la Gran Via entre pl. Sarah Bernhardt i Trajà. Del 12/09/2022 fins al 9/10/2022. La canalització va per la vorera de la banda mar de la Gran Via. Pas habilitat d’1,80 m per a vianants a la banda de la plaça de Sarah Bernhardt.

Serà necessari realitzar dos creuaments de calçada del c/ Mineria, un a cada costat d’aquesta plaça. Aquests treballs, que comporten el tall del c/Mineria, es faran exclusivament en jornades de diumenge per no entorpir el pas de línies de bus (el V5 pujarà per pg. Zona Franca i rambla Badal): l’obra civil, els diumenges 18/09/2022 (Llobregat) i 2/10/2022 (Besòs); l’asfaltat posterior de totes dues rases, diumenge 9/10/2022.

Tram 6 – Lateral muntanya de la Gran Via entre Parcerisa i Mossèn Amadeu Oller.
Treballs posposats per l’excavació arqueològica de Can Batlló.

Tram 8 – Carrer de la França Xica

Tram 8.1 – C. França Xica, entre els carrers de Lleida i de la Bòbila. Del 3 al 24 d’octubre. S’hi eliminen temporalment els cordons d’aparcament i serveis, però es manté el carril de circulació per al pas de trànsit i autobusos.

Tram 8.2 – C. França Xica, entre els carrers de la Bòbila i de Radas. Del 24 d’octubre al 7 de novembre. S’hi eliminen temporalment els cordons d’aparcament i serveis, però es manté el carril de circulació per al pas de trànsit i autobusos. El carrer de les Pedreres estarà tallat un dia quan l’hagi de creuar la rasa.

Tram 9 – C. Radas entre c. Anníbal i pg. Exposició. Del 17/10/2022 al 31/10/2022.
Tall del carrer a l’altura del pg. Exposició i desviament del trànsit (i del bus 55) pels passeigs Exposició i Santa Madrona fins al c. Lleida per tornar a baixar per França Xica, que mai no s’arribarà a tallar.