Renovació de l'enllumenat del carrer dels Comtes de Bell-lloc

04/09/2019 - 09:22

Sants. Us informem de les actuacions de substitució d'enllumenat entre els carrers de Badalona i de Berlín, pertanyents al districte veí de Sants-Montjuïc.

Del 9 de setembre al 23 de desembre es duen a terme obres de millora de l’enllumenat al carrer dels Comtes de Bell-lloc, entre els carrers de Badalona i de Berlín. Aquestes actuacions inclouen la renovació de l’enllumenat existent amb tecnologia LED, per tal de millorar l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació. Els treballs, que es duran a terme en vuit fases, afectaran els diversos trams de vorera i qui hi passi caminant serà desviat cap al carril de circulació o de serveis més proper, convenientment aïllat amb tanques de protecció.

Se substitueix tot l’enllumenat del carrer dels Comtes de Bell-lloc entre els carrers de Badalona i de Berlín, incloent’hi les línies elèctriques soterrades i canalitzacions per a l’alimentació dels punts de llum, suports i llumeneres. Per desviar vianants cap al carril de serveis, al tram afectat en cada fase no s’hi podrà aparcar.

Els treballs duraran uns quatre mesos, organitzats per fases segons la planificació següent:

1. Del 9 al 23 de setembre: costat Llobregat entre Badalona i Puiggarí. El tram entre el carrer Badalona i carrer Viriat es farà mantenint la circulació de les línies de bus cap a l’estació d’autobusos.

2. Del 23 de setembre al 7 d’octubre: costat Llobregat entre Puiggarí i Melcior de Palau.

3. Del 7 al 20 d’octubre: costat Llobregat entre Melcior de Palau i Robrenyo.

4. Del 21 d’octubre al 3 de novembre: costat Llobregat entre Robrenyo i Berlín.

5. Del 4 al 17 de novembre: costat Besòs entre Berlín i Robrenyo.

6. Del 18 de novembre a l’1 de desembre: costat Besòs entre Robrenyo i Melcior de Palau.

7. Del 2 al 15 de desembre: costat Besòs entre Melcior de Palau i Puiggarí. La parada de bus existent es mantindrà operativa, i s’aprofitarà la plataforma existent per al pas de vianants, amb rampes per fer-la accessible.

8. Del 16 al 23 de desembre: costat Besòs entre Puiggarí i Viriat.