Reurbanització de la Rambla del Poblenou entre Taulat i passeig de Calvell

03/12/2014 - 14:05

S'han iniciat les obres de reurbanització de la rambla del Poblenou, en el tram comprés entre el carrer del Taulat i el passeig de Calvell. Aquestes obres segueixen els criteris d'urbanització i disseny dels trams superiors de la rambla i incorporen propostes del procés participatiu dels veïns.

S’han iniciat les obres de reurbanització de la rambla del Poblenou, en el tram comprés entre el carrer del Taulat i el passeig de Calvell.

Aquestes obres segueixen els criteris d’urbanització i disseny dels trams superiors de la rambla i incorporen propostes del procés participatiu dels veïns.

L’actuació inclou la renovació del paviment de les voreres, de la calçada i de la rambla central, nou enllumenat i mobiliari urbà, i l’adequació de la xarxa de clavegueram.

L’actuació inclou, també, la plantació d’arbres nous i que caldrà retirar els existents per mantenir l’eix d’alineació de la rambla. Els arbres es portaran a la planta de compostatge per a ser reciclats.