S'amplia la Zona 28 d'aparcament regulat, a Sant Martí

19/02/2021 - 20:04

Àrea Verda. En les properes setmanes s'inicia l'ampliació de la nova Zona 28 per incorporar als veïns del barri del Besòs i el Maresme, des de la Rambla de Prim i fins el límit municipal direcció Besòs.

L'ampliació de la nova Zona 28 servirà per incorporar al veïnat del barri del Besòs i el Maresme, des de la rambla de Prim i fins el límit municipal direcció Besòs. L’enviament de les cartes informatives als residents amb dret d’estacionament que s’incorporen es durà a terme a partir de la segona quinzena de març.

L’1 de març s’inicien els treballs per a la implementació de l’ampliació de l’estacionament regulat del Districte de Sant Martí, que afecta a part del barri del Besòs i el
Maresme, i que servirà per incorporar al veïnat d’aquests carrers a la zona de residents
d’AREA denominada Zona 28.

En aquest sentit, amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits de la rambla de Prim, la gran via de les Corts Catalanes, el carrer de Sant Ramon de Penyafort i l’avinguda d’Eduard Maristany, per tal que el veïnat tingui prioritat a l’hora d’aparcar,  que formarà part de l’actual Zona 28.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 1.511 noves places Verdes (identificades amb pintura verda). Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament dels residents, els vehicles dels no residents a la Zona 28 només podran estacionar un màxim
de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’àrea verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear 370 noves places d’àrea Motos i 38 noves places d’àrea DUM.

Informació als residents

Tots els residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle enregistrat al seu domicili podran gaudir de la possibilitat d’aparcar com a resident de la Zona 28 en les places així identificades en el senyal vertical corresponent i amb la Tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

A partir de la segona quinzena de març, els veïns i les veïnes residents empadronats a la zona i que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió, rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que les persones usuàries utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta ONaparcar residents, des de la qual es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any.

En ser un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessària la utilització de parquímetre ni col·locar cap distintiu ni tiquet en paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat. Trobareu més informació sobre l’aplicació ONaparcar residents en aquest enllaç.

D’altra banda, per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a no resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil SMOU, que permet pagar la rotació a les places Blaves i Verdes de forma digital i obtenint un tiquet digital que permet ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, tampoc és necessària la utilització de parquímetre ni col·locar el tiquet al vehicle.

Calendari

Està previst que la setmana del 20 al 28 de febrer s’indiqui amb senyalització al carrer les dates de les obres, en que no es podrà aparcar per dur a terme els treballs de senyalització a cada carrer.

Entre l’1 i el 31 de març es realitzarà l’actuació de senyalització horitzontal (pintura de les noves places al carrer), senyalització vertical (instal·lació dels senyals verticals de regulació) i instal·lació de parquímetres, segons dates establertes per a cada carrer.

El primer dia d’activació de les noves places de la Zona 28 serà el 12 d’abril.

Per a més informació sobre els estacionaments de l’AREA podeu consultar l’apartat de Preguntes Freqüents del seu web.

Més informació