S'han iniciat les obres del projecte de connectivitat per a vianants a la Platja de la Mar Bella

17/12/2014 - 13:22

L’objectiu és millorar la convivència entre els vianants i la bici. Aquesta nova connexió suposarà una reorganització dels itineraris per a vianants així com el carril bici i els accessos amb skate a l’Skateparc de la Mar Bella.

La urbanització que es durà a terme en aquest espai consistirà en fer els treballs d’enderroc dels paviments existents, fer una nova pavimentació, la renovació de la xarxa d’enllumenat, la implantació xarxa de wifi, l’adequació de la xarxa de drenatge i clavegueram, l’enjardinament i la xarxa de reg associada, la implantació de mobiliari urbà i la senyalització de tota la zona.

Connexió del carrer Bilbao

En aquesta zona es crea un nou recorregut destinat exclusivament al pas de vianants, paral•lel i separat de l’existent per una franja de 1.8 m, que es reservarà per a bicicletes i skates. A la zona propera al Passeig Marítim es crearà un eixamplament d’aquest nou recorregut de vianants i es formarà una duna delimitada per gabions, amb taulons a mode de seients per a permetre l’estada de l’afluència de gent que genera el nou Parc Skate.

Passeig Marítim

La reforma preveu l’eixamplament del Passeig existent just darrera de la Base Nàutica senyalitzant els itineraris per a vianants i bicicletes. Per a suavitzar el traçat, es modificaran  les dues dunes existents que delimiten aquest recorregut.

Al tram del Passeig entre el carrer Bilbao i el carrer Bac de Roda està previst eliminar el parterre que separa els dos sentits de circulació del carril bici, de manera que permetrà guanyar espai per a vianants.

Al tram del Passeig a l’est del carrer Bac de Roda, s’aprofitarà part de l’espai ocupat actualment per l’aparcament de vehicles,  per a ubicar-hi el carril bici. Per a més seguretat i confort, es generaran unes rampes d’accés dels usuaris dels vehicles fins al Passeig salvant el desnivell existent.

Connexió del carrer Bac de Roda

L’actuació en aquest subàmbit es basa en la continuïtat del carril bici en direcció mar-muntanya i en la configuració d’un pas prou ampli per al passeig dels vianants cap a la façana litoral.

A la banda oest es preveu la creació d’un parterre longitudinal amb plantació arbustiva per a tamisar els usos adjacents a l’àmbit.

Es reurbanitzarà l’àmbit del costat del camp de futbol per tal de millorar l’accessibilitat de l’espai públic, renovant la pavimentació, incorporant nou mobiliari urbà i renovant l’enllumenat.