Vilapicina i la Torre Llobeta estrenarà l’ampliació de l’àrea verda el 2 de novembre

11/10/2021 - 08:43

Les persones empadronades a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió per poder gaudir de l’estacionament

Les persones empadronades a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió per poder gaudir de l’estacionament

El proper 2 de novembre s’activaran les noves places de l’àrea verda a Vilapicina i la Torre Llobeta, el primer barri del districte que disposa d’aquest sistema regulat d’estacionament al carrer.

Amb aquesta actuació es regularà l’aparcament a la calçada entre els límits del passeig de Maragall, carrer de Petrarca, carrer de Cartellà, plaça de Castelao, passeig de Fabra i Puig, carrer d’Arnau d’Oms, carrer de Ramón Albó i carrer de Prat d’en Roquer. L’objectiu, que els veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar.

Les places que es regulen amb aquesta ampliació són 649 noves places Verdes, s’identifiquen amb pintura verda, i formaran part de l’àrea 26. Això significa que, amb l’objectiu de prioritzar l’estacionament de les persones residents, els vehicles de les no residents a la Zona 26 només podran estacionar un màxim de dues hores dins de l’horari de regulació que indiqui el senyal vertical corresponent i amb la tarifa d’area Verda que correspongui a l’etiqueta mediambiental del vehicle.

A més, està previst crear-ne 401 noves places d’area Motos, 10 noves places d’area DUM i 11 noves places d’area Blava.

Informació als residents 

Tots les persones residents d’aquesta ampliació que siguin titulars d’un vehicle registrat al seu domicili, podran gaudir de la possibilitat d’estacionar a les places Verdes de la Zona 26 així identificades en el senyal vertical corresponent, amb la tarifa de Resident que correspongui a l’etiqueta mediambiental del seu vehicle.

Convé tenir en compte que les persones empadronades a la zona que siguin titulars d’un turisme domiciliat a Barcelona no caldrà que facin cap gestió. Durant la segona quinzena d’octubre rebran als seus domicilis una carta informativa sobre la seva zona de resident i un fulletó informatiu sobre l’ús de l’estacionament com a resident.

Obtenció dels tiquets

Per obtenir els tiquets d’estacionament a la calçada com a resident, es recomana que els usuaris utilitzin l’aplicació mòbil gratuïta “ONaparcar residents”. Amb aquesta aplicació es poden obtenir tiquets des d’un dia i, com a màxim, fins a final d’any. El preu és de 0,20 cèntims diaris.

Com que es tracta d’un tiquet digital, pot ser comprovat de forma segura i en temps real pel dispositiu del vigilant i, per tant, no és necessari utilitzar el parquímetre ni col·locar cap tiquet de paper al vehicle. Tot i així, si és necessari, es pot imprimir un rebut del pagament realitzat.