El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) és l'instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana els propers anys. Aquest 2018 finalitza el PMU vigent (2013-2018), de manera que comencem el procés de repensar el futur pla i els eixos principals d'actuació per millorar la mobilitat del futur.

El proper Pla de Mobilitat Urbana (2019-2024) proposa un canvi de model de mobilitat que segueix en la línia del PMU vigent (2013-2018) pel què fa a les principals fites: increment de la mobilitat a peu, generant espais segurs i confortables pels vianants, i dels modes sostenibles (en bicicleta i transport públic), alhora que proposa la reducció de l'ús i presència dels transport privat a motor (cotxes i motocicletes), no només per la contaminació ambiental i els conseqüents problemes de salut, sinó també per l'alta accidentalitat i l'ocupació de l'espai públic i els perjudicis sobre la ciutadania que generen.

En aquests moments les 66 actuacions previstes de l’actual Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 ja es troben executades o en curs, arribant al 53,3% d’execució total. Per blocs, les actuacions referents a la mobilitat a peu s’han complert en un 68,4%, les referents a la mobilitat en bicicleta, en un 60,8%, les referents al transport públic en un 42%, les referents a la distribució urbana de mercaderies en un 69,9%, i finalment les referents a la mobilitat en transport privat, en un 46,2%.

Seguint la línia de l’anterior, el nou pla busca també potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.
Els principals eixos que es proposen són els següents:

  • Mobilitat Segura

Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.

  • Mobilitat Saludable

Fomentar la mobilitat activa.
Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport.
Reduir la contaminació acústica derivada del transport.

  • Mobilitat Sostenible

Facilitar el transvasament modal cap als modes més sostenibles.
Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi climàtic. Augmentar la proporció del consum d’energies renovables i “netes”.

  • Mobilitat Equitativa

Fomentar usos alternatius de la via pública.
Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat.
Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i barri.
Millorar les condicions de la mobilitat laboral i de la vida quotidiana.

  • Mobilitat intel·ligent:

Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.
Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (sharing).
Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat.
Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies "mobility as a service".

Podeu consultar el procés participatiu online, on trobareu tota la informació complementària i les propostes ciutadanes.

A partir d’aquests primers eixos s’inicien les trobades per la redacció del nou document. Per elaborar el nou pla s'han fet sessions de debat per recollir les opinions i suggeriments de diferents col·lectius interessats (de gènere, amb gent gran, etc.) durant la passada primavera i aquest estiu. Aquesta tardor es realitzaran les sessions de debat obertes a la ciutadania per fer aportacions sobre quina mobilitat volem que hi hagi a la ciutat de Barcelona.

20 de setembre: la mobilitat a la vida quotidiana i professional
Lloc: Pati Llimona (c.Regomir, 3)

26 de setembre: mobilitat segura per a tothom
Lloc: Espai Calàbria (c.Calàbria, 66)

3 d’octubre: l'espai públic i la mobilitat
Lloc: Espai Jove la Fontana (c.Gran de Gràcia, 190-192)

10 d’octubre: la tecnologia al servei de la mobilitat
Lloc: Farinera del Clot (Gran Via Corts Catalanes, 837)

Totes les sessions s’iniciaran a les 18.00 hores.