De caràcter voluntari i urbà, la podran portar els vehicles de repartiment, distribució de mercaderies, autobusos urbans i escolars i camions pesants. L'objectiu és indicar a les altres persones de la via, especialment els més vulnerables, en zones urbanes, la importància de situar-se fora de les zones no visibles per a les persones conductores d'aquests vehicles.

La Direcció General de Trànsit ha publicat una instrucció en què es defineix i es dona a conèixer el nou senyal d'advertència de perill d'angles morts en vehicles de transport de passatgers i mercaderies.

L'objectiu és advertir a les persones usuàries de la via pública que siguin més vulnerables del perill que representa situar-se en alguna d'aquestes zones no visibles quan s'aproximin a aquests vehicles senyalitzatsi puguin posicionar-se en un lloc on siguin visibles, i, d’aquesta manera, evitar riscos.

Aquest senyal és una primera mesura que s’emmarca en un conjunt d'accions que s'estan adoptant a la Unió Europea per a la disminució del risc d'accident mitjançant la millora de la visibilitat de la persona conductora de furgonetes de repartiment, autobusos i camions.

L'objectiu final és aconseguir una visió directa d'aquestes persones conductores. Fins que els sistemes avançats d'ajuda a la conducció (ADAS) no estiguin incorporats a tots els vehicles, l'opció de senyalització al mateix vehicle, alertant de l'existència d'angles morts, pot ser d'utilitat per prevenir l'accident.

El senyal

La col·locació del senyal és de caràcter voluntari i afecta els vehicles de transport de viatgers de més de nou places, inclòs el conductor (vehicles de categories M2 i M3 segons el Reglament general de vehicles), els vehicles de transport de mercaderies de les categories N1, N2 i N3 i els vehicles de transport de residus a l'àmbit urbà.

Els senyals han de complir el disseny i els requisits tècnics definits en la instrucció per assegurar-ne la màxima durabilitat i visibilitat. La seva comercialització s'ha de fer a través dels establiments autoritzats, que han d'estar registrats com a manipuladors de plaques de matrícula.

Es col·locaran de manera que siguin visibles en totes les circumstàncies i que no puguin obstruir la visibilitat de les plaques i les inscripcions reglamentàries del vehicle, la visibilitat dels diversos llums i dispositius de senyalització i el camp de visió de la persona conductora. En la instrucció es detalla el nombre de senyals que cal col·locar i la posició en funció del vehicle que sigui.

La flota de vehicles de servei públic.

La creació d'aquest senyal ha estat resultat de la col·laboració entre administracions, amb diversos ajuntaments implicats des de l'inici, com els de Barcelona, ​​Madrid, Saragossa i Logronyo i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La implicació d'aquests ajuntaments a reduir la sinistralitat a les ciutats els ha portat a comprometre’s a col·locar el senyal de protecció a vulnerables a la seva flota de vehicles de servei públic. L'Ajuntament de Barcelona preveu implantar-lo a 2.199 vehicles, i l'AMB a uns vuit-cents més.

De manera paral·lela, també s'ha treballat amb l'Organització Empresarial de Logística i Transport, amb el Centre d'Innovació per a la Logística i Transport de Mercaderies i amb l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, per a la implantació d'aquest senyal i per a altres accions que es duran a terme pròximament en relació amb la distribució urbana de mercaderies.

Mostra’n menys

80%

de les víctimes mortals en sinistres de trànsit a la ciutat eren persones de col·lectius vulnerables.

Dades 2020

Per què s'ha creat aquest senyal?

  • El 2020, van morir en vies urbanes 153 vianants, 134 motoristes, 21 usuaris de bici i 7 usuaris de vehicle de mobilitat personal, dels quals un elevat percentatge d'accidents amb morts i ferits greus es va produir entre usuaris vulnerables i vehicles comercials i pesants.
  • Canvi en la mobilitat urbana i en la seguretat viària. Es detecta un augment de la mobilitat de vianants, ciclistes, motocicletes i de noves formes de mobilitat, com ara els vehicles de mobilitat personal a les ciutats.
  • Increment del trànsit de vehicles comercials i pesants pel creixement de l'activitat logística. El lliurament de comerç electrònic arriba al 25% del parc circulant en algunes ciutats.
  • L'envelliment de la població. El 70% dels vianants morts a la ciutat tenia més de 65 anys.
  • Segueix la línia d’iniciatives similars en procés d'implantació en altres països europeus, com ara França, l’àrea metropolitana de Londres o diversos estats d'Alemanya. És una primera mesura d'un conjunt d'accions en estudi que s'estan analitzant tant a escala europea com a Espanya, i també per les administracions locals, per disminuir el risc d'accidents mitjançant la millora de l'espai i de la qualitat de la visió de la persona conductora en vehicles comercials i pesants.