Aquesta edició 2019 aterra amb el lema "Camina amb nosaltres!" i anima a moure’ns a peu, ja que d'aquest mitjà de desplaçament se'n deriven diversos beneficis. No només per a la salut (fem exercici) i per al medi ambient (no contaminem), sinó que també és el més econòmic, equitatiu i eficient. Cada dia, a Barcelona, es fan al voltant de 2,5 milions de desplaçaments a peu, fet que representa més del 30% del total de desplaçaments de la ciutat. I cal tenir en compte que, independentment de la manera en què ens movem, en algun moment del dia tots i totes som vianants.

Objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat

L'antigament anomenada Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura arriba, un any més, amb la finalitat de promoure uns hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com ara els desplaçaments a peu, amb bicicleta, amb transport públic o amb vehicle elèctric, així com fer visibles els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació.

Els objectius principals de la Setmana Europea de la Mobilitat 2019 són els següents:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diverses modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, del transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta la salut l’ús excessiu del transport motoritzat. D’una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. D’altra banda, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.