Mobilitat. Generalitat de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat té competències en els àmbits relacionats amb la planificació territorial i l'urbanisme, obres públiques i infraestructures, transports o el medi ambient, entre altres.

B:SM

Empresa municipal que contribueix a la mobilitat de la ciutat, a través dels serveis d’aparcament, de l’estacionament privat i del transport col·lectiu.

AMB

Administració pública que planifica i gestiona infraestructures de mobilitat i serveis de transport públic en 36 municipis metropolitans.

ATM

Consorci integrat per administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu o entitats de diverses comarques de l'entorn del Barcelonès.