El NitBus és el servei d’autobusos nocturns ofert entre les 22.00 i les 6.00 hores (segons la línia) per als desplaçaments dins de Barcelona i enllaçant les poblacions de la corona metropolitana. Totes les línies tenen parada a Pl. Catalunya, fet que en facilita la interconnexió (amb l’excepció de la línia N0). Perquè no t’aturis de nit!