Foment dels desplaçaments a peu

Fomentem els desplaçaments a peu. Perquè anar a peu és la manera de moure's més orgànica i universal que portem incorporada tots els éssers humans.

Prop de la meitat de la ciutadania es mou a peu i cal tenir en compte que tots i totes, amb independència de la manera com solem moure'ns habitualment, ens desplacem caminant en un moment o altre del dia. A més, ara, davant les noves necessitats, permet mantenir les distàncies de seguretat i les mesures higièniques necessàries.


Cal pacificar el trànsit i augmentar la superfície segura per als vianants a fi de millorar la seguretat, la qualitat de l’aire, la salut i la convivència.

Què fem?

En la primera fase, es va fer una ampliació tàctica de les voreres per tal que els vianants puguin caminar amb més seguretat. Per dur-ho a terme es van reduir carrils de trànsit per donar prioritat a la mobilitat a peu a la calçada i pacificar la circulació de vehicles. Aquesta actuació es va fer als carrers del Consell de Cent, de Girona i de Rocafort, que van passar a  tenir un sol carril de circulació i voreres més amples, i a la via Laietana, on es va augmentar l’amplada de les voreres.

A banda, a la cruïlla del carrer de Rocafort amb Consell de Cent, on conflueixen dues de les vies pacificades, es va fer una actuació tàctica per fer visible aquesta intersecció i sumar nous espais per a la ciutadania. En aquest àmbit, es va incorporar verd, mobiliari urbà i altres elements de lleure per fomentar el joc. La nova configuració de la cruïlla també permet que els vianants puguin creuar de manera més directa en aquest xamfrà.

En la segona fase, s’han habilitat 2.850 metres quadrats nous per a vianants a través de dues actuacions d’ampliació de voreres amb intervencions tàctiques: la ronda de la Universitat, amb l'ampliació de les dues voreres, i el carrer de Pelai (entre ronda de la Universitat i plaça de Catalunya), amb una ampliació tàctica de la vorera mar.

Durant el 2020 es van tancar vies al trànsit per facilitar un espai més ampli a les persones que van a peu i, alhora, permetre que es respecti la distància física entre les persones: es va tancar la circulació de vehicles motoritzats un total de 12 quilòmetres i 30.000 metres quadrats, mitjançant la pacificació del lateral muntanya de l’avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i carrer de la Marina, i el lateral mar de l'avinguda Diagonal, entre la plaça de Francesc Macià i el passeig de Gràcia; i el lateral mar de la gran via de les Corts Catalanes, entre les places d'Espanya i de Tetuan.

Des de febrer de 2021 hi ha una nova senyalització als laterals de la gran via de les Corts Catalanes i de l’avinguda Diagonal que obliga a girar a la dreta (excepte les bicicletes i els taxis) en alguns carrers de la xarxa bàsica que creuen aquestes vies. L'objectiu és que els vehicles circulin preferiblement per la xarxa bàsica de mobilitat, que permet una connectivitat més gran, i esdevingui residual als laterals i als eixos verds de la ciutat actuals i futurs per tal de reduir el trànsit de pas.

En la primera fase, i per afrontar el desconfinament progressiu a la ciutat, es van tancar al trànsit alguns carrers per obrir-los als vianants i a les bicicletes. Aquestes mesures van permetre ampliar l’espai reservat per a vianants a fi que la represa progressiva de l’ús de l’espai públic es pogués fer d'una manera segura i respectant les distàncies entre les persones, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats administratives.

Van començar essent 44 carrers als diversos districtes (es van prioritzar els barris amb menys espais segurs per passejar i sense accés a grans espais oberts o parcs) que es van tallar al trànsit de pas i van arribar a ser 60 carrers (el juny del 2020) que van permetre destinar més de 21,3 quilòmetres i 85.300 metres quadrats nous per a vianants. El tancament diari, de 9.00 a 21.00 hores, es marcava amb tanques metàl·liques senyalitzades que es col·locaven al principi i al final de cada carrer i a cada cruïlla.

En la segona fase, un cop analitzat el funcionament d'aquesta xarxa d'itineraris segurs als barris, s'ha treballat amb els districtes el manteniment i la consolidació dels talls que millor han funcionat. En aquest sentit, s’ha acordat mantenir les tanques en un total de 33 carrers, on progressivament s'hi ha instal·lat senyalització vertical i horitzontal de prohibició del trànsit rodat, excepte l’accés als aparcaments, que estarà permès, i el pas de vehicles de serveis, mercaderies i emergències.

D’aquesta manera les restriccions de vehicles de motor en aquests carrers queden implantades de manera definitiva a Barcelona, i es guanyen 41.700 metres quadrats de carrils de circulació perquè els utilitzi la ciutadania.

En la primera fase, des del cap de setmana del 23 i 24 de maig i fins el del 27 i 28 de juny de 2020, la ciutat va guanyar set grans àmbits pacificats pel que fa al trànsit per dur-hi a terme les activitats d’oci i la pràctica esportiva de la ciutadania, garantint el compliment de les mesures i distàncies de seguretat a l’espai públic, entre les 9.00 i les 21.00 hores. Van ser els espais següents: la muntanya de Montjuic; l'eix Creu Coberta – carretera de Sants (entre plaça d'Espanya i carrer d'Arizala); la via Laietana (entre plaça d'Urquinaona i plaça d'Antonio López); Gran de Gràcia (entre jardinets de Salvador Espriu i plaça de Lesseps); l'eix passeig de Pi i Margall -passeig de Sant Joan (entre ronda del Guinardó i passeig de Lluís Companys); passeig de Fabra i Puig – rambla Onze de setembre (entre els carrers de Tajo i del Segre), i avinguda del Litoral (laterals ronda, entre els carrers de la Marina i de Josep Pla, i aparcaments situats entre Nova Icària i Llevant).

En la segona fase, l’Ajuntament de Barcelona té previst incorporar alguns dels talls viaris que s’han dut a terme durant aquest període tots els caps de setmana i festius al programa “Obrim carrers”, com és l'eix Creu Coberta-Sants i el carrer de Gran de Gràcia, que torna a estar en funcionament des de la tardor de 2020.

Amb l’objectiu d’alliberar encara més les voreres i facilitar els desplaçaments a peu, s'estan executant simultàniament diverses fases de la campanya per alliberar les voreres de motos mal estacionades i per promocionar l’aparcament a les places habilitades a la calçada i en aparcaments subterranis.