Adaptem l'espai públic i la mobilitat a un nou escenari per a la recuperació a la ciutat després de l'emergència sanitària generada per la covid-19. I ho fem amb un seguit de mesures que permeten que ens puguem moure amb més facilitat i seguretat, sempre amb mitjans de desplaçament sostenibles i saludables, en benefici de tota la ciutadania.

L’objectiu és afavorir la mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient: a peu, amb transport públic i amb bicicleta. Per aquest motiu, es requereix dur a terme un seguit d'actuacions a l'espai públic, per tal que els desplaçaments que es produeixin a la ciutat, els d'ara i els de les properes setmanes, es puguin fer de la manera més segura possible i es protegeixi la salut de les persones amb uns mitjans de transport no contaminants.

L’emergència sanitària de la covid-19 ha provocat que durant l’aplicació del Reial decret d’estat d’alarma s’hagi registrat una mobilitat extraordinària i anòmala, amb reduccions que han arribat al -80% en el volum del trànsit privat i al -95% en els desplaçaments en transport públic.

Amb les successives fases de la desescalada, els desplaçaments de la ciutadania s’han anat recuperant. No obstant això, es continua mantenint el canvi en el repartiment modal registrat durant el període de confinament, amb més desplaçaments amb vehicle privat que amb transport públic, i s'ha observat una recuperació més ràpida dels mitjans individuals motoritzats que dels col·lectius.

L’Ajuntament treballa per transformar l’espai públic amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més humana i de distàncies curtes. Ho fa posant en primer pla les persones i duent a terme actuacions per encaminar la mobilitat cap als mitjans més sostenibles, saludables i segurs com són anar a peu, amb transport públic o amb bicicleta.

Al maig es va iniciar la primera fase d'actuacions i aquesta tardor se'n durà a terme la segona.