El pla concreta un total de 62 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més sostenible, segura i saludable, i es fixa l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, amb transport públic o amb bicicleta. La proposta posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 i posteriorment es va obrir un període d’exposició pública durant el qual es podran presentar les al·legacions corresponents. Un cop revisades el nou PMU s’haurà de portar al Plenari del Consell Municipal per a l’aprovació definitiva. El document que s’ha debatut amb les associacions que integren el Pacte per la Mobilitat i altres entitats de la ciutat.

El PMU 2024 es marca quatre reptes principals que ofereixen respostes en l’àmbit de les necessitats de mobilitat de les persones i les mercaderies: garantir el dret a la mobilitat, vetllar per la salut i la seguretat de les persones, contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire.

La proposta actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent. I proposa arribar al repartiment modal següent el 2024:

 • Desplaçaments a peu: passar del 34,35% al 35,27% (+7,5% de quota modal).
 • Desplaçaments en transport públic: passar del 37,33% al 41,25% (+15,7% de quota modal).
 • Desplaçaments en bicicleta: passar del 2,28% al 5% (+129,4% de quota modal).
 • Desplaçaments en vehicle privat: passar del 26,04% al 18,48% (-25,6% quota modal).

Amb aquest nou repartiment modal, un 81,52% dels desplaçaments es farien a peu, amb transport públic o amb bicicleta, i s’assoliria així la xifra més alta d’etapes realitzades amb mitjans sostenibles.

Per aconseguir-ho, es concreten un total de 60 línies d’actuació, amb més de 300 mesures específiques per dur a terme en els propers anys, que bàsicament se centren en:

 • Afavorir els desplaçaments amb mitjans sostenibles.
 • Reduir els desplaçaments ineficients o contaminants.
 • Regular i millorar l’eficiència de la mobilitat essencial.

El PMU posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

Consulteu el document complet.

Accions destacades

 • Eliminar progressivament aparcaments de motos i carrils bici a la vorera.
 • Afegir 32 quilòmetres de carrers per a vianants.
 • Millorar la vigilància i el control de la disciplina a les voreres.
 • Instal·lar ascensors i escales mecàniques accessibles a l’espai públic.
 • Eliminar tots els obstacles als espais destinats a vianants (pals, armaris, etc.)
 • Restringir i reduir la mobilitat rodada als entorns dels centres escolars, sobretot en els horaris d’entrada i sortida a l'escola.
 • Millorar l’eficiència de la xarxa de bus, racionalitzant els recursos sobre la base de la demanda de cada línia i revisant-ne els trajectes.
 • Analitzar la xarxa de cap de setmana per donar un millor servei al client sobre la base dels seus desplaçaments.
 • Afegir 67 quilòmetres de carril bus.
 • Elaborar una proposta d’ordenació d’autobusos supramunicipals i de creació d’estacions d’autobusos:
 • Impulsar el park-and-ride amb connexió al transport públic en origen.
 • Analitzar la transformació de les línies de bus de barri a bus a demanda.
 • Completar línies senceres amb busos de zero emissions.
 • Implantar el pla de millora de l’oferta de metro millorant-ne la freqüència de pas.
 • Prioritzar i impulsar actuacions crítiques del pla de rodalies.
 • Desenvolupar una aplicació pública del taxi.
 • Estudiar el sistema de microparades de forma generalitzada.
 • Incrementar la xarxa actual de carrils bici un 40%.
 • Incloure un carril de màxim 30 km/h als carrers de tres o més carrils de circulació, per fomentar la compatibilitat amb la bicicleta.
 • Estudiar l’ampliació del nombre de bicicletes elèctriques del Bicing en funció de la demanda.
 • Desenvolupar el pla estratègic d’aparcament segur de bicicletes a la ciutat.
 • Estudiar la modulació del temps d’estacionament a l’àrea DUM en funció del tipus d’activitat de distribució que es realitzi. 
 • Impulsar la implantació de microplataformes logístiques de distribució d’última milla, com a mínim una a cada districte de la ciutat.
 • Promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silenciosos.
 • Potenciar el sistema de consignes o click & collect (alternatives per reduir els lliuraments a domicili).
 • Estudiar i promoure mesures tarifàries i/o fiscals per reduir l’impacte ambiental de la DUM (“taxa d’última milla”, “taxa e-commerce”). 
 • Analitzar la sinistralitat en l’àmbit DUM i promoure mesures per minimitzar-la.
 • Intensificar les actuacions sobre les zones de concentració i punts de risc de sinistres.
 • Implantar la velocitat de 30 km/h a tota la ciutat (excepte a les vies de connectivitat). 
 • Fomentar i prioritzar l’ús de vehicles més sostenibles i menys sorollosos, preferentment elèctrics i alternativament GLP o GNC.
 • Assolir un 80% de la flota municipal elèctrica el 2024.
 • Incrementar els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics (60 punts de recàrrega ràpida).
 • Desenvolupar i implementar l’Estratègia d’aparcament de la ciutat.
 • Estendre la regulació de l’AREA a tota la ciutat fins a assolir el 90% de les places regulades a la calçada.
 • Potenciar una xarxa d’aparcaments amb serveis a la mobilitat més diversificats (bicicletes, motos, DUM, vehicle elèctric i vehicle compartit).
 • Estendre els serveis de vehicles compartits a l’àmbit metropolità (turismes, motos i bicicletes), amb l’ampliació de llicències respectiva.
 • Implementar la incorporació de sistemes automàtics de control de la indisciplina viària (radar, radar pedagògic, radars de tram, sistemes de foto en vermell, càmeres, etc.).
 • Introduir la videodenúncia als busos per tal d’identificar i multar els vehicles que facin infraccions a les parades i als carrils bus.
 • Fomentar els plans de desplaçament d'empresa.
81,5%

El PMU 2024 proposa un nou repartiment modal en què més del 80% dels desplaçaments es faran a peu, amb transport públic o amb bicicleta.