Les ciutats tenen la seva responsabilitat en la reducció d'emissions d’efecte hivernacle i la lluita contra el canvi climàtic.

La mobilitat urbana és una de les fonts principals d’emissions de contaminants que perjudiquen greument la salut de les persones, es relaciona amb emissions de CO2 a l’atmosfera, i suposa més del 20% de la despesa energètica de la ciutat. Les ciutats són part del problema, però també de la solució. És per això que Barcelona transita cap a una mobilitat lliure de fums, promovent un canvi de paradigma cap a una mobilitat segura, sostenible, eficient i equitativa. Perquè la manera com ens desplacem no pot condicionar el futur del planeta ni el de les generacions que han de venir.  Per mitigar el canvi climàtic, la ciutat s’ha fixat reduir els seus nivells d’emissions de CO2 un 40% l’any 2030 en relació al 2005.