Cap a quina mobilitat anem?

Els hàbits de mobilitat que s’han imposat als darrers 50 anys estan evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se.

Davant d'aquest repte, Barcelona concreta un total de 62 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més sostenible, segura i saludable, i es fixa l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, amb transport públic o amb bicicleta. La proposta posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

El PMU 2024 es marca quatre reptes principals que ofereixen respostes en l’àmbit de les necessitats de mobilitat de les persones i les mercaderies: garantir el dret a la mobilitat, vetllar per la salut i la seguretat de les persones, contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i comercial i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l’aire.

La proposta actua en cinc grans àmbits: mobilitat segura, sostenible, saludable, equitativa i mobilitat intel·ligent. I proposa arribar al repartiment modal següent el 2024:

 • Desplaçaments a peu: passar del 34,35% al 35,27% (+7,5% de quota modal).
 • Desplaçaments en transport públic: passar del 37,33% al 41,25% (+15,7% de quota modal).
 • Desplaçaments en bicicleta: passar del 2,28% al 5% (+129,4% de quota modal).
 • Desplaçaments en vehicle privat: passar del 26,04% al 18,48% (-25,6% quota modal).

Amb aquest nou repartiment modal, un 81,52% dels desplaçaments es farien a peu, en transport públic o en bicicleta, i s’assoliria així la xifra més alta d’etapes realitzades en modes sostenibles.

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2024

La ciutat de Barcelona disposa d’un Pla de Mobilitat Urbana 2024 (PMU) com a l’instrument de planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys.

Per aconseguir-ho, es concreten un total de 62 línies d’actuació, amb més de 300 mesures específiques per dur a terme en els propers anys, que bàsicament se centren en:

 • Afavorir els desplaçaments en modes sostenibles.
 • Reduir els desplaçaments ineficients i/o contaminants.
 • Regular i millorar l’eficiència de la mobilitat essencial.

Accions destacades

 • Eliminar progressivament aparcaments de motos i carrils bici a la vorera.
 • Afegir 32 quilòmetres de carrers per a vianants.
 • Millorar la vigilància i el control de la disciplina a les voreres.
 • Instal·lar ascensors i escales mecàniques accessibles a l’espai públic.
 • Eliminar tots els obstacles als espais destinats a vianants (pals, armaris, etc.)
 • Restringir i reduir la mobilitat rodada als entorns dels centres escolars, sobretot en els horaris d’entrada i sortida a l'escola.
 • Millorar l’eficiència de la xarxa de bus, racionalitzant els recursos sobre la base de la demanda de cada línia i revisant-ne els trajectes.
 • Analitzar la xarxa de cap de setmana per donar un millor servei al client sobre la base dels seus desplaçaments.
 • Afegir 67 quilòmetres de carril bus.
 • Elaborar una proposta d’ordenació d’autobusos supramunicipals i de creació d’estacions d’autobusos:
 • Impulsar el park-and-ride amb connexió al transport públic en origen.
 • Analitzar la transformació de les línies de bus de barri a bus a demanda.
 • Completar línies senceres amb busos de zero emissions.
 • Implantar el pla de millora de l’oferta de metro millorant-ne la freqüència de pas.
 • Prioritzar i impulsar actuacions crítiques del pla de rodalies.
 • Desenvolupar una aplicació pública del taxi.
 • Estudiar el sistema de microparades de forma generalitzada.
 • Estudiar la modulació del temps d’estacionament a l’àrea DUM en funció del tipus d’activitat de distribució que es realitzi. 
 • Impulsar la implantació de microplataformes logístiques de distribució d’última milla, com a mínim una a cada districte de la ciutat.
 • Promoure la càrrega i descàrrega nocturna amb vehicles silenciosos.
 • Potenciar el sistema de consignes o click & collect (alternatives per reduir els lliuraments a domicili).
 • Estudiar i promoure mesures tarifàries i/o fiscals per reduir l’impacte ambiental de la DUM (“taxa d’última milla”, “taxa e-commerce”). 
 • Analitzar la sinistralitat en l’àmbit DUM i promoure mesures per minimitzar-la.
 • Estendre els serveis de vehicles compartits a l’àmbit metropolità (turismes, motos i bicicletes), amb l’ampliació de llicències respectiva.
 • Implementar la incorporació de sistemes automàtics de control de la indisciplina viària (radar, radar pedagògic, radars de tram, sistemes de foto en vermell, càmeres, etc.).
 • Introduir la videodenúncia als busos per tal d’identificar i multar els vehicles que facin infraccions a les parades i als carrils bus.
 • Fomentar els plans de desplaçament d'empresa.
81,5%

El PMU 2024 proposa un nou repartiment modal en què més del 80% dels desplaçaments es faran a peu, amb transport públic o amb bicicleta.

La ciutat dels teus somnis a set passos

Cerca les 7 diferències

Entre la ciutat que tenim ara, on es prioritza la mobilitat motoritzada i privada, i una ciutat centrada en els vianants amb més espais verds, menys cotxes i motos i més transport públic, quina prefereixes?

Model actual

Model que volem

 • Més carrils bici
 • Més connexios de metro
 • Una nova xarxa de bus
 • Un tram connectat
 • Més persones
 • Una ciutat més verda
 • Ús del cotxe més racional

Un tram connectatUn transport en superfície d’alta capacitat, menys contaminant, silenciós i molt accessible per a tots els usuaris.

Una nova xarxa de busUna xarxa de bus amb una bona freqüència de pas, més regularitat i fiabilitat de servei, que connecta barris i persones.

Més racionalitat pel que fa a l’ús del cotxeUna ciutat amb un ús racional del vehicle privat motoritzat esdevé una ciutat menys contaminada i més equitativa.

Més carrils biciUna opció per moure’s per la ciutat que no contamina i que està a l’abast de tothom. Carrils bici segurs per una ciutat més sostenible.

Una ciutat més verdaUna ciutat on el gris es fon amb el verd, on la natura troba el seu lloc i ens ofereix espais més saludables.

Més connexions de metroUn transport subterrani d’alta capacitat que connecta la ciutat amb una xarxa que cada cop arriba a més barris.

Més personesUna ciutat pensada per a les persones esdevé una ciutat saludable amb un espai públic de qualitat per passejar, jugar, fer esport i respirar un aire més net.