Adaptem l'espai públic i la mobilitat a un nou escenari per a la recuperació a la ciutat després de l'emergència sanitària generada per la covid-19. I ho fem amb un seguit de mesures que permeten que ens puguem moure amb més facilitat i seguretat, sempre amb mitjans de desplaçament sostenibles i saludables, en benefici de tota la ciutadania.

L’objectiu és afavorir la mobilitat segura, sostenible, saludable i eficient: a peu, amb transport públic i amb bicicleta. Per aquest motiu, es requereix dur a terme un seguit d'actuacions a l'espai públic, per tal que els desplaçaments que es produeixin a la ciutat es puguin fer de la manera més segura possible i es protegeixi la salut de les persones amb uns mitjans de transport no contaminants.

L’emergència sanitària de la covid-19 durant l’aplicació del Reial decret d’estat d’alarma al 2020 va registrar una mobilitat extraordinària i anòmala, amb reduccions que van arribar al -80% en el volum del trànsit privat i al -95% en els desplaçaments en transport públic. Amb les diverses fases de la desescalada, els desplaçaments de la ciutadania es van incrementar de nou. No obstant es va observar una recuperació més ràpida dels mitjans individuals motoritzats que dels col·lectius.

Per aquest motiu, l’Ajuntament treballa per transformar l’espai públic amb l’objectiu de convertir Barcelona en una ciutat més saludable, més humana i de distàncies curtes. Ho fa posant en primer pla les persones i duent a terme actuacions per encaminar la mobilitat cap als mitjans més sostenibles, saludables i segurs com són anar a peu, amb transport públic o amb bicicleta.