Al llarg de l’any tenen lloc sessions temàtiques entorn d’àmbits específics i temes d’actualitat vinculats a la mobilitat, i es fan grups de treball sobre la seguretat viària, els transports públics, el vehicle elèctric, la logística i la distribució de mercaderies, la bicicleta, les motos i els ciclomotors, la mobilitat turística o el vehicle compartit.

El Pacte per la Mobilitat celebra un mínim d’una sessió plenària per any, presidida per l’Alcaldia, en la qual es fa un balanç periòdic de l’estat de la mobilitat a la ciutat.

Per la seva qualitat d’espai de debat i consens, la dinàmica del Pacte per la Mobilitat es fonamenta en la participació activa de les associacions i les entitats que el componen.

Totes les sessions del Pacte per la Mobilitat disposen de documentació de treball relativa als temes que s’hi aborden. Un cop acabades, es fa pública l’acta resum de la sessió i tota la documentació exposada perquè tothom les pugui consultar obertament.