Barcelona Cultura
Vés al contingut

POTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LA COVID-19

En aquest apartat, trobareu informació sobre el protocol d'actuació i prevenció davant la covid-19 que segueix Món Llibre i també sobre les mesures que, de manera individual, han de seguir els espectadors i espectadores que vulguin assistir presencialment a les activitats de la festa major d'enguany.

Protocols d'actuació establerts segons la normativa dictada per les autoritats sanitàries:

 • L'organització de Món Llibre garantirà la desinfecció diària dels espais d'actuació del festival. 
 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en els punts d'accés als espais d'actuació programats durant la festa. 
 • Es respectaran les distàncies de seguretat entre espectadors requerides en l'aforament i la disposició dels seients. 
 • Per accedir als espais d'actuació i marxar-ne, feu cas estrictament de les recomanacions del personal d'acomodació. Aquest personal s'encarregarà que les entrades i les sortides esglaonades siguin tan ràpides i segures com sigui possible. 
 • Enguany, la informació sobre el festival estarà disponible únicament en format digital i en línia. Per tant, no es distribuirà cap programa ni publicació impresa. 
 • A tots els espais on sigui necessari s'habilitaran accessos i sortides per punts diferents per tal d'evitar les aglomeracions. 

 

Mesures individuals:

 • Si heu formalitzat una reserva d'entrada per participar de manera presencial en les activitats de Món Llibre, en accedir a l'espai recordeu mantenir en tot moment una distància de seguretat enetre persones de dos metres. 
 • L'ús de la mascareta és obligatori en tot moment. 
 • Per entrar i sortir dels espais de Món Llibre 2021, caldrà fer-ho de manera esglaonada, seguint en tot moment la senyalització i respectant sempre les indicacions del personal de control d'accessos i d'acomodació. 
 • Haureu d'arribar als espais que acullen les activitats de Món Llibre amb un mínim de 15 minuts d'antelació per poder-hi accedir esglaonadament. Recordeu que no es permetrà l'entrada als recintes a partir del tancament de portes. 
 • Podeu portar la confirmació de la vostra reserva en format digital (al vostre telèfon) o bé portar-la impresa des de casa, però us recomanem portar l'entrada descarregada al mòbil. Així evitareu al màxim el contacte amb el paper. 
 • Penseu que podeu tenir símptomes de la covid-19? Heu estat en contacte amb algú diagnosticat del virus? Si és el vostre cas, i per tal de garantir la seguretat de tots els espectadors i espectadores, us demanem que, aquest cop, us quedeu a casa.