Barcelona Cultura

August Panyella i Gómez

August Panyella i Gómez aeroport de Phokara

August Panyella i Gómez (1921-1999), historiador i etnòleg, va ser el primer director i impulsor del Museu Etnològic de Barcelona. Fou becari al Museu Arqueològic de Barcelona, col·laborà a l’Instituto Rodrigo Caro d’Arqueologia del CSIC i fou professor ajudant de la càtedra de Sociologia de la Universitat de Barcelona, dirigida pel Dr. Carreras i Artau. El 1948 participà en l’expedició a Guinea Equatorial de l’Instituto de Estudios Africanos, dirigida pel Dr. Santiago Alcobé, com a secretari i encarregat de la secció d’Etnologia, amb la missió d’adquirir objectes per al projectat Museo de África i instruments de música popular per al Museu de la Música, inaugurat dos anys abans gràcies a l’impuls de Carreras i Artau.

MCM-August Panyella davant d'una casa, Guinea Equatorial
August Panyella davant d'una casa, Guinea Equatorial, l'any 1957.

El 1949 s’inaugurà el Museo Etnológico y Colonial, promogut per Carreras i Artau, i amb Panyella com a responsable. Junt amb la seva esposa Zeferina Amil, tècnic auxiliar del museu, dirigí i procurà l’augment de les col·leccions amb fons procedents de les successives campanyes promogudes pel museu. El 1952, amb Eudald Serra, al qual coneixia des de 1949, dugué a terme la primera expedició del museu a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment organitzà i participà en nombroses expedicions a diferents indrets del món, amb Jordi Sabater, Serra, o bé amb Serra i Albert Folch, als quals l’unia una gran amistat. D’aquesta manera, fins a l’any 1973 aconseguí incorporar més de 10.000 objectes al fons fundacional del museu. El 1973 s’inaugurà la nova seu (actual edifici a Montjuïc), un projecte personal que Panyella planificà en estreta col·laboració amb els arquitectes, proposant l’estructura de rusc a base d’hexàgons, desenvolupat juntament amb Zeferina Amil, així com el projecte museològic i museogràfic.

MCM-August Panyella durant l'expedició del 1960 a l'India i el Nepal
August Panyella durant l'expedició del 1960 a l'India i el Nepal

Panyella aconseguí generar i conjuminar sinergies per a tirar endavant i potenciar el museu, i reuní valuosos equips de col·laboradors, alguns amb personalitats força dispars. Impartí classes d’etnologia a la càtedra de Prehistòria de la Universitat de Barcelona i participà en expedicions al continent africà amb Zeferina Amil. També n’organitzà i participà en d’altres a la península Ibèrica, atès que a partir del 1962 també fou director de la Secció Hispànica (antic Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars), que fou incorporada al museu. L’any 1977 participà en el I Congrés de Cultura Catalana i, el 1997, en la celebració del 20è aniversari d’aquest mateix congrés. Publicà nombrosos treballs, alguns amb Sabater i Amil, i impartí un gran nombre de conferències, xerrades i seminaris sobre diferents vessants de l’etnologia i el museu. També participà en diferents congressos internacionals.

MCM-August Panyella amb l'alcalde de Barcelona, José Maria de Porcioles
August Panyella amb l'alcalde de Barcelona, José Maria de Porcioles, durant la inauguració del nou edifici del museu el 13 de març de 1973.