Barcelona Cultura

Les col·leccions del museu: les campanyes i els viatges

Les col·leccions de la Seu Montcada estan constituïdes, fonamentalment, pels fons no occidentals del Museu Etnològic de Barcelona, així doncs la gènesi d’aquestes és, essencialment, la dels fons del Museu Etnològic. Al seu torn , també, la formació de les col•leccions del Museu Etnològic va tenir punts en comú amb els de la Fundació Folch, que actualment són part de la Seu Montcada del Museu Etnològic i de Cultures del Món.

Des de la creació del Museu Etnològic, l’Ajuntament de Barcelona va procurar per incrementar els fons, tot costejant els viatges i les campanyes d’expedicions etnologicoantropològiques a diferents indrets d’Àfrica, d’Amèrica, d’Àsia i d’Oceania planificats des del museu. Aquests es plantejaven a partir d’una metodologia basada en el treball de camp en el lloc, amb la recollida i l’estudi directe de dades, documentació fotogràfica i audiovisual, i recopilació d’objectes, tot plegat convenientment documentat en quaderns de camp.

MCM-Fang confeccionant un cistell
Fang confeccionant un cistell. Guinea Equatorial, 1956. Foto J. Sabater Pi

Primeres campanyes i viatges

Des del 1952 i fins el 1976 els fons del Museu Etnològic es van nodrir, primordialment, amb peces de les 22 campanyes que es van portar a terme. En un primer moment, de 1952 a 1959, es realitzaren quatre campanyes a Guinea Equatorial i tres al Marroc, territoris que en aquell moment eren colònies espanyoles. Encapçalades pel director del museu, August Panyella, i amb l’assessorament de l’escultor Eudald Serra, les campanyes del Marroc dels anys 1952, 1954 i 1956 van servir per incrementar els fons del museu, però també com a provatura per a expedicions de més envergadura. En aquests primers viatges es va establir les constants del mètode i concepció del treball que després es van repetir durant els més de vint anys d’expedicions. Posteriorment, Panyella va participar, entre 1957 i 1959, en quatre campanyes a Guinea que comptaren amb la col·laboració de l’eminent etòleg Jordi Sabater Pi, que ja feia ja uns quants anys que treballava al territori. En el transcurs d’aquestes es va poder aplegar objectes de gran interès i es va recopilar una completíssima documentació que fou la base de diversos treballs posteriors. Durant aquest període Eudald Serra viatjà diverses vegades al Japó i hi va adquirir objectes per ampliar la secció japonesa del museu. El primer viatge fou el 1957, i a banda de les adquisicions, va servir per desenvolupar diverses prospeccions de preparació de visites posteriors. Dos anys després hi tornà en companyia del conegut col·leccionista Albert Folch, que va contribuir econòmicament a les despeses del viatge, en la que va ser la seva primera expedició plegats.

MCM-Tot terreny sobre un rai per travessar el riu Mbia
Tot terreny sobre un rai construït amb canoes per travessar el riu Mbia durant l'expedició a Guinea Equatorial l'any 1956

Viatges a Àsia

Eudald Serra va treballar tres vegades més pel museu al Japó el 1961, el 1964 junt amb Panyella, i encara el 1968. El resultat fou l’adquisició d’importants fons per a completar una col·lecció que destaca entre les més importants d’Europa en quant a art popular japonès i del moviment Mingei del segle XX. Panyella i Serra emprengueren junts altres viatges a l’Àsia, sempre de curta durada i amb llargs recorreguts amb itineraris establerts, que els van permetre aplegar fons de gran interès. Destaquen el del Nepal, el 1960 (anteriorment Serra hi havia estat dues vegades en viatges de prospecció i preparatoris, un amb la contribució econòmica de Folch), el primer realitzat per un museu de l’Estat espanyol a l’Himàlaia i durant el qual s’obtingueren, entre moltes altres peces, elements d’edificis com contraforts de fusta tallada i una gran finestra del segle XVII. El 1967 Panyella, Serra i Folch van fer un altre viatge a la Índia, on ja el 1959 hi havien estat Serra i Folch , i durant el que es van adquirir destacades escultures i relleus d’esteles de la divinitat Vishnu. D'altra banda, Panyella i Serra van participar en noves expedicions, el 1967 i 1970, al nord d'Àfrica.

MCM-Preparant i embalant objectes durant l'expedició de 1960 a l'Índia i el Nepal
Preparant i embalant els objectes que formen part de les col·leccions del museu durant l'expedició de 1960 a l'Índia i el Nepal.

Campanyes a Amèrica

S’organitzaren també diverses campanyes a Amèrica gràcies al patrocini de Folch, la primera aprofitant l’expedició Barcelona als Andes del Perú el 1963, una important i mediàtica expedició d’alpinisme, durant la qual Panyella, Serra i Folch van seguir un recorregut paral·lel al dels alpinistes però sense practicar muntanyisme, i es va adquirir un conjunt d’objectes entre els que destaquen els de cultura nazca. Dos anys més tard Panyella i Serra van participar en un nou viatge a l’Amèrica Central en el qual també es van aplegar, com en l’anterior, destacades peces i interessant documentació etnològica.

MCM-Ceramista, Pucará, Perú.
Ceramista, Pucará, Perú, 1963

Darrers viatges

L’any 1968, Folch i Serra dugueren a terme una campanya d’adquisicions a Austràlia i Nova Guinea, sufragada pel mateix Folch i amb pressupost municipal per a les adquisicions, durant la qual es va adquirir una molt destacada col·lecció de pintures sobre escorça. El museu també va organitzar diverses campanyes al Nord d’Àfrica i després a Amèrica. El 1970, Panyella i el fotògraf del museu Joan Elias, viatjaren a Mèxic i es centraren majoritàriament en l’estudi de la cultura popular. A banda de les adquisicions i el treball de camp, s’establiren relacions amb destacades institucions del país. Les darreres expedicions van tenir lloc entre 1974 i 1976 consecutivament a Etiòpia, Senegal, i Turquia, dirigides per Panyella . La Fundació Folch realitzà campanyes a les Filipines i a Indonèsia, en les quals participaren Folch i Serra, fent donació d’importants fons a les col·leccions municipals.

MCM-Kooris (aborígens australians)
Kooris (aborígens australians) pintant sobre escorces, imatge recollida per Eudald Serra durant un viatge el 1964. (Successió Serra)

A banda de les campanyes i els viatges, l’Ajuntament de Barcelona, va procurar també l’augment de les col·leccions amb adquisicions puntuals. En aquest sentit, l’Ajuntament ha incrementat els fons del Museu Etnològic i de Cultures del Món mitjançant l’adquisició de destacades obres de Gandhāra i Etiòpia. Així mateix, també amb el préstec en comodat d’una selecció dels fons de tres importants col·leccions privades catalanes d’art no occidental.