Barcelona Cultura

MCM. Centre de Recerca i Divulgació

El MCM. Centre de Recerca i Divulgació és l’equipament que dóna servei documental a aquest museu i és la plataforma de divulgació de les seves línies de recerca.

El centre té la missió de garantir als seus usuaris l'accés a recursos informatius especialitzats, de qualitat i exclusius, relatius a les cultures dels pobles no europeus, és a dir d’Àsia, Amèrica, Àfrica i Oceania.

Aplega també una interessant col·lecció bibliogràfica, amb diversos exemplars rars i exclusius, adreçada a estudiosos i investigadors, però també a qualsevol ciutadà amb interès per les cultures d’arreu del món.

Una altra missió del centre és catalitzar i impulsar projectes d’estudi amb altres institucions de recerca i coneixement amb relació als continguts del Museu de Cultures del Món.

Finalment, el centre promourà un programa d’activitats públiques per difondre els continguts més rellevants i específics i per divulgar millor els coneixements que resultin de les recerques relacionades amb els seus fons.

Història

El MCM. Centre de Recerca i Divulgació té l’origen en la biblioteca del Museu Etnològic de Barcelona i en la necessitat de disposar d’informació especialitzada i de qualitat per documentar les expedicions que, entre els anys 1951-1976, va dur a terme l’equip del museu arreu del món.

Abans que existissin les modernes fonts d’informació en línia, la biblioteca del Museu Etnològic va aconseguir aplegar més de 25.000 volums d’alt valor especialitzat, molt difícils de trobar fins i tot en l’actualitat.

Dades tècniques

S’ubicarà en un annex de La Seca, l’antiga fàbrica de moneda de Barcelona, situat al carrer de la Seca 2C, a pocs metres del Museu de Cultures del Món del carrer Montcada.

Disposarà d’una col·lecció de més de 12.000 volums i oferirà la possibilitat de consultar en línia els fons gràfics i documentals relacionats amb les adquisicions d’objectes de les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món.