Barcelona Cultura

Restauració

El redescobriment de dues estructures arquitectòniques i decoratives excepcionals: la intervenció de conservació i restauració dels sostres de fusta policromada medievals de la casa Mora o del Marqués de Llió.

Les obres de reforma de la casa Nadal i de la casa del Marquès de Llió del carrer de Montcada, destinades a adequar els edificis per presentar-hi Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Montcada, van subratllar la necessitat de restaurar els dos embigats policromats medievals que es conserven a l’interior de la casa del Marquès de Llió, a la planta principal.

MCM-Vista general de les tasques de restauració dels embigats.
Vista general de les tasques de restauració dels embigats.

L’arquitectura civil catalana del període acostumava a utilitzar, com a sostre forjat dels edificis, els sostres plans de bigues de fusta, els embigats, que es pintaven amb una rica decoració ornamental i figurada per conferir-los una major riquesa i singularitat.

Els dos embigats conservats pertanyen a dues cases diferents construïdes en terrenys independents, la unificació de les quals —juntament amb l’addició d’altres dos habitatges i la remodelació de tot el conjunt— va donar lloc a un únic edifici al segle XVI, avui conegut com la casa del Marquès de Llió.

MCM-Vista general de l'embigat dels Pontons.
Vista general de l'embigat dels Pontons.

L’embigat anomenat dels Pontons, de majors dimensions que les habituals, està situat al distribuïdor del primer pis i pren el nom de l’escut de la família que hi visqué a principi del segle XIV, ara visible a la part central de diverses bigues gràcies a aquesta darrera intervenció de restauració realitzada.

MCM-Detalls de l’embigat dels Pontons.

MCM-Detalls de l’embigat dels Pontons.

Detalls de l’embigat dels Pontons.

El segon embigat, conegut com del Griu per les múltiples representacions d’aquest animal mitològic als escuts pintats al sostre, se situa a la sala 15 de l’exposició permanent del museu i data de finals del segle XIII o principi del segle XIV.

MCM-Vista general de l'embigat conegut com del Griu
Vista general de l'embigat conegut com del Griu

MCM-Detalls de l’embigat conegut com del Griu

MCM-Detalls de l’embigat conegut com del Griu

MCM-Detalls de l’embigat conegut com del Griu

Detalls de l’embigat conegut com del Griu, en què es poden observar els escuts amb la representació d’aquest animal mitològic.

Les feines de conservació i restauració dels embigats dutes a terme entre juliol i setembre del 2014 van consistir en operacions de neteja, remoció del vernís i les capes repintades no originals, fixació de la policromia, reintegració matèrica, eliminació de les corrosions provocades pels ferros i aplicació d’una capa final de protecció.

MCM-Neteja de l'embigat dels Pontons

MCM-Neteja de l'embigat dels Pontons

Neteja de l'embigat dels Pontons

MCM-Neteja i consolidació de la policromia de l’embigat del Griu.

MCM-Neteja i consolidació de la policromia de l’embigat del Griu.

Neteja i consolidació de la policromia de l’embigat del Griu.

Aquests dos magnífics sostres, ara restaurats, són perfectament representatius de la cultura catalana medieval i estableixen un intens i formidable diàleg amb les cultures foranes que s’hi mostren a sota.