Barcelona Cultura

La veu de les pedres

Al Museu Etnològic i Museu de Cultures del Món de Barcelona oferim unes visites guiades que no parlen de les exposicions sinó dels edificis que les acullen. Les seus del museu tenen molt a dir sobre el seu entorn i la seva història.

Les dues seus de l'Etnològic són edificis força singulars i representatius dels entorns on es troben: Montjuïc i el barri de La Ribera. Tots dos són molt diferents, i també ho és la seva història. Alguns dissabtes i diumenges entre maig i desembre tindreu l’oportunitat de conèixer-les.

Activitat en català.
Preu: 8 €
Durada: 75 minuts.

Informació i Reserves:

Museu Etnològic de Barcelona
Passeig de Santa Madrona, 16
Telèfon: 932 56 34 84


Visita al Museu Etnològic de Barcelona

La primera seu de l'Etnològic, la de Montjuïc, té una història ben diferent i bastant més recent. De fet el museu va ser inaugurat en un altre edifici, a la mateixa ubicació, que als anys 70 va ser enderrocat per deixar pas a l'actual. Es tracta del primer edifici a Barcelona que, durant el segle XX, va ser projectat i concebut per allotjar un museu.

El seu estil funcionalista està pensat per aprofitar la seva ubicació privilegiada, optimitzant la llum natural i adaptant-se als desnivells d'aquesta part de la muntanya. La base hexagonal de la seva estructura s'ha demostrat molt versàtil al llarg de quatre dècades de vida, durant les quals ha servit a totes les innovacions i tendències museogràfiques. La darrera reforma que es va fer de l'edifici, acabada l'any 2015, ha potenciat els encerts de la construcció original, ampliant el vestíbul, oferint uns espais més diàfans i adaptant el soterrani per allotjar la reserva visitable.

Tot i la recent història de l'edifici, el seu entorn té un gran interès per explicar la relació de Montjuïc amb la ciutat, amb la Font del Gat i el roserar de la Colla de l'Arròs, així com la transició dels espais monumentals de l'exposició de 1929 als barris populars de Sota Montjuïc.

Museu Etnològic de Barcelona
Museu Etnològic de Barcelona

Museu Etnològic:
Passeig de Santa Madrona, 16-22 – Montjuïc


Visita al Museu de Cultures del Món

El Museu de Cultures del Món, al carrer Montcada, està repartit entre dues cases senyorials d'origen medieval. Històricament, la denominació palau no ha estat l'habitual per referir-se als habitatges on residia l'aristocràcia barcelonina, així doncs, s'anomenen Casa del Marqués de Llió –o Casa Mora– i Casa Nadal.

Totes dues han experimentat moltes reformes al llarg dels segles, que són testimoni dels canvis que hi ha hagut en els gustos arquitectònics i els criteris dels experts a l'hora de determinar què és autèntic i original i què no ho és. Per exemple, actualment concebem el carrer Montcada com un espai on es concentren edificis medievals pertanyents a les classes adinerades, quan els estudis històrics demostren que això no va ser així fins a l'edat moderna. Una conseqüència d'aquest tòpic ha estat que de la majoria d'edificis s'han eliminat molts dels elements d'estil barroc, originaris de l'època de major esplendor del carrer, per oferir un aspecte més medieval. En el cas de les dues cases que allotgen el museu, les reformes que s'hi van dur a terme al llarg del segle XX, per adaptar-los com a museus, van eliminar l'entrada principal i altres elements barrocs de la façana, justament de l'època que els seus propietaris, Jeroni Nadal i el Marqués de Llió, hi van residir.

Tota aquesta història de reformes, fins a arribar a la que es va fer l'any 2014 per inaugurar el museu actual, han deixat el seu rastre a les pedres, que ens parlen de tots aquests canvis i dels diferents usos que s'ha fet dels espais de les dues cases. L’interès d'aquests dos edificis va merèixer la publicació d'un llibre monogràfic anomenat Dues cases, un carrer, una ciutat.

Museu de Cultures del Món
Museu de Cultures del Món

Museu de Cultures del Món:
Carrer Montcada, 12 – La Ribera