Barcelona Cultura

Grups generals

 • Les visites en grup només es podran fer amb reserva prèvia.
 • Els grups són d’un mínim de 10 i un màxim de 25 persones. Si el grup és més nombrós, caldrà dividir-lo i entrar en intervals de 15 minuts.
 • Cal fer un pagament anticipat i únic per a tot el grup.
 • Un responsable de grup per cada 10 visitants pot tenir l’entrada gratuïta.

L’accés al museu està limitat al públic individual en les dates següents:

 • Tots els diumenges a la tarda, de 15.00 a 20.00 h .

 • El primer diumenge de cada mes.

 • Els dies de jornades de portes obertes: 12 de febrer, 18 de maig i 24 de setembre, i els que el museu estipuli.

Normes d’acollida de grups

 • El grup ha d’arribar puntualment a l’hora de la reserva. En cas de retard, cal avisar-ho al museu trucant telèfon de reserves 932 562 300.
 • Si no es pot venir a la visita, cal avisar-ho amb una antelació mínima de 10 dies per tal d’anul·lar-la.
 • Quan un grup arriba al museu, el seu responsable ha d’entrar per fer les gestions prèvies a la visita. En el moment de fer el pagament (pagament anticipat), aquesta persona ha de formalitzar un únic pagament per a tot el grup.
 • Al llarg de tota la visita, el responsable s’haurà de fer càrrec del seu grup. S’ha de procurar mantenir un to de veu adequat durant la visita al museu, per no destorbar la resta de visitants.
 • No es permet entrar a les sales amb motxilles ni bosses. Les pertinences del grup es poden deixar dins els armaris de consigna de grups. S’utilitza un armari per a cada grup. El grup deixa totes les motxilles juntes i tot el grup junt les recull. El responsable es farà càrrec de la clau de l’armari.
 • El personal de sala té la funció de facilitar-vos la visita i resoldre qualsevol dubte que pugueu tenir. Us preguem que seguiu les seves instruccions.

Visites privades

El Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Montcada ofereix l’opció de visites privades per a grups en horari de tancament del museu (de 8.00 a 10.00 h o bé de 20.00 a 00.00 h de dimarts a diumenge, i els dilluns no festius tot el dia).

El preu de la visita és de 500,00 € per grup d’un màxim de 25 persones. Aquest preu s’incrementarà, a partir de la persona número 25, a raó de 21,50 € per persona.

Per a més informació i reserves adreceu-vos a o al 932 562 300.