Col·leccions

Les col·leccions del Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Parc Montjuïc es caracteritzen per una gran diversitat de procedències, materials i usos. Una diversitat patrimonial generada per l’activitat humana en totes les seves vessants: el món simbòlic, el treball, la vida privada, l’espai domèstic o l’activitat social.

Com a museu subjecte a la disciplina antropològica, entesa com a ciència social, aquesta gran diversitat de procedències i tipologies ens permet utilitzar, a partir de la cultura material, una eina cabdal per a l'etnologia, com és la comparació entre grups socials i culturals; un aspecte que requereix una documentació exhaustiva dels materials patrimonials, ja siguin objectes corporis o suports audiovisuals, amb tota la informació possible i de forma sistemàtica a partir del treball de camp.

La recerca i la investigació relacionades amb el patrimoni etnològic són tasques imprescindibles per a aprofundir i millorar el coneixement de les col·leccions, sense oblidar el patrimoni etnològic contemporani, el qual ens permet la connexió amb la societat que ens envolta i captar-ne la constant transformació. En aquest sentit, l’equip de professionals del Museu reprèn el contacte amb els llocs d'origen de les col·leccions viatjant en expedicions de treball de camp i de recol·lecció de materials, d'imatges i d'entrevistes a les comunitats culturals del territori.