Conservació

ConservacióLa preservació dels fons patrimonials és una de les tasques bàsiques del Museu, ja sigui des del punt de vista de la preservació física —conservació preventiva, conservació curativa— o de la restauració. En aquest aspecte, l’estudi dels materials i les seves degradacions és tot un camp d’investigació que repercuteix en l’afany per mantenir el patrimoni en bones condicions.

 

La diversitat de materials i la fragilitat d’alguns fa especialment complexa la norma que cal seguir en matèria de conservació i de restauració. Els conservadors i restauradors de materials etnològics, davant de la impossibilitat de ser especialistes en tots els materials, són comparables als metges generalistes, que tant insisteixen en la prevenció.

 

En aquest sentit, la conservació preventiva posa l’accent en aturar el deteriorament dels objectes i així s'eviten hipotètiques restauracions. Quan la restauració és ineludible, la pauta a seguir és la de mínima intervenció i màxim respecte per l’original.