Descobrint l’antropologia

Ara que arrencarà un altre curs escolar voldria parar atenció a una iniciativa que no estaria malament tenir-la en compte i adaptar-la als plans d’estudis dels nostres instituts i centres d’ensenyament secundari. A la Gran Bretanya, ara aviat farà deu anys, que van decidir acordar que l’antropologia fos una assignatura a batxillerat.

L’objectiu era que d’aquesta manera es donava eines als futurs ciutadans per ajudar-los a contribuir a crear una societat amb menys prejudicis. I la idea partia del fet de no deixar perdre el potencial d’una disciplina com l’antropologia per aportar una millora substancial de la percepció social de les diferències culturals, racials i ètniques a l’educació preuniversitària i de forma progressiva. Introduir la mirada, la perspectiva antropològica als estudiants és una feina bàsica en la nostra societat, per a mi és essencial en aquesta etapa formativa en la qual es volen donar instruments que els serveixin per desenvolupar-se en la seva vida quotidiana.

 

 

Martí Gironell