Diderot, l’antropologia del desig.

Aquest 5 d’octubre de 1713, ara fa 306 anys va néixer Denis Diderot. El pensador francès ha passat a la història per ser el cofundador de l’Encyclopedié més que no pas per ser el pare de la modernitat escèptica que va obrir la porta a l’antropologia del desig.

De fet, si anem a l’origen d’aquest magna obra, l’enciclopèdia, parteix del desig de transcendir de Diderot. Del desig de reunir els coneixements dispersos i transmetre’ls, compartir-los amb els seus coetanis i amb les generacions que han de venir. Del desig de deixar empremta, d’haver aportat alguna cosa a la comunitat. I fruit d’aquest desig de saber, de ser, va néixer l’escèptic. Ell va contribuir a qüestionar les normes, valors, que regien en aquella època. Un món, que amb el pas del anys hem convingut a considerar clàssic. Precisament, el classicisme partia del compliment i observança d’aquestes normes. Les normes són l’essència, el nucli del mateix classicisme.

 

Martí Gironell