L’escuma de la Història

Aquest pròxim diumenge 7 d'octubre hauria fet 110 anys un insigne i eminent historiador francès, Georges Duby. Un referent per a tothom que estudia o escriu sobre el passat, sobretot, de l’època medieval. Si els proposo de recordar la figura de Duby  és perqué ell va posar el focus en un racó que no és que no l’haguéssim vist, no és això. El que va fer el professor Duby va ser ensenyar-nos a veure i a llegir el passat amb uns altres ulls, en definitiva, ell va ser el responsable d’introduir la vida quotidiana i el seu estudi en la Història. I amb aquest punt de vista més pròxim a la realitat, al batec diari, a l’enfocament antropològic va excel.lir. Duby va revolucionar i canviar la manera d'acostar-se al passat en general però en particular ell ho va aplicar a l’hora d’estudiar i, per tant, de comprendre millor l'Edat Mitjana.

- Martí Gironell -