Exposició estable Museu Etnològic i de Cultures del Món - Parc Montjuïc

Exposició estable El Mur

La planta principal del museu està dedicada a l'exposició permanent «Sentir el patrimoni». És un espai diàfan pensat per permetre diverses lectures i interpretacions, i que en cada visita o activitat pot donar lloc a reflexions noves a partir dels materials exposats. El mur és un fris de 20 metres on es pot contemplar un collage de peces que traslladen al visitant la riquesa i la pluralitat de la nostra societat. A l'espai central es poden trobar sis grans objectes que donen nom a diferents àmbits temàtics que formen part de totes les cultures i que permeten pensar com hem canviat al llarg dels anys. La relació entre el públic i el patrimoni no es limita a la contemplació, sinó que s'ha potenciat la dimensió tàctil, que permet que el visitant manipuli alguns objectes per aprofundir en el coneixement que se'n pot extreure.

Àmbit de la premsaÀmbit de la cabana

Els àmbits

L'espai central de la sala està ocupat per sis àrees en forma de semi-hexàgon i cadascuna està presidida per un objecte de grans dimensions. La peça principal està acompanyada per altres de complementàries.

Entre aquestes peces trobem algunes de no catalanes. Aquest exercici comparatiu ens du a reflexionar al voltant de les particularitats i la universalitat de la cultura humana i mostrar com diferents societats, aïllades entre si, poden convergir en solucions semblants per als mateixos reptes de la vida quotidiana.

El conjunt, ampliat per textos, audiovisuals i continguts multimèdia, evoca una temàtica oberta, que tant pot suggerir un context geogràfic, un ofici o qualsevol temàtica que doni peu a diferents reflexions antropològiques en funció de l'activitat pedagògica o els interessos del visitant.

En aquesta secció de l'exposició, s'inclouen fragments literaris que acompanyen aquest procés d'evocació i incorporen les formes artístiques com una font més de coneixement.

Els sis àmbits reben el seu nom a partir de l'objecte de grans dimensions que el presideix:

 

Àmbit de la forja

 

 • La barca
    • La premsa de vi
    • La cabana de pastor
    • El teler
    • El bufador de ferrer
    • L'armari d'herbolari.

     

     

    Vitrines

    A les parets contigües a les finestres s'hi han conservat les vitrines, que mostraran objectes de petites dimensions agrupats per temàtiques, que complementen els sis àmbits principals. Els materials exposats són susceptibles de ser renovats periòdicament.

    El mur

    Tot un lateral de la sala està format per un gran fris d'objectes, un collage que integra peces de diferents orígens geogràfics, històrics i temàtics, però que són identificables pel visitant. El conjunt permet reconèixer la varietat d'àmbits que es poden considerar d'interès etnològic i la pluralitat de la nostra societat, tot mostrant objectes procedents d'altres indrets que han estat assimilats. Els diferents materials conviden a reflexionar sobre aspectes concrets, ja siguin relacionats amb la seva dimensió simbòlica, el seu ús pràctic i quotidià o els diferents àmbits de la vida humana que ens suggereixen.

    El mur

     

    Sentir el patrimoni

    La necessitat d'experimentar amb els materials per assolir un major aprofundiment en el coneixement es manifesta en la reserva d'un espai on les peces no només es puguin admirar sinó també ser manipulades o posades en funcionament. Es tracta d'un material didàctic específicament adquirit per aquesta funció, que permet incrementar l'accessibilitat del museu i posar el patrimoni a l'abast de persones amb discapacitats visuals.

    Falla de Joan AmadesEls patis interiors

    Els dos patis interiors del museu comuniquen la primera i la segona planta. Aquests espais allotgen peces úniques de grans dimensions que sincretitzen tres elements clau en la concepció del nou museu. D'una banda, està present la cultura popular i tradicional dels territoris d'àmbit català, incloent també la seva vessant contemporània i artística. Finalment s'hi vol reflectir el paper dels pioners de l'etnografia i la seva aportació al Museu.

    El primer pati està dedicat a una síntesi de les cultures tradicionals: tres falles, obra original del taller valencià Latorre Sanz, que representen els folkloristes Joan Amades i Ramón Violant, contribuïdors fonamentals a l'etnografia catalana, i una tercera que reprodueix un siurell, peça representativa de la ceràmica mallorquina. D'aquesta manera es representen els tres territoris catalans a través de tres elements diferents: el patrimoni material, les tècniques i els oficis relacionats amb la festa i les persones que van iniciar la conservació i documentació d'aquestes tradicions.

    A l'altre pati hi són presents els dos gegants de la ciutat de Barcelona, la reina Violant i el rei Jaume I, realitzats per Domènech Umbert l'any 1984 i restaurats per a l'ocasió. La seva gran alçada permetrà que es pugui contemplar des dels dos pisos, i l'aproximació des de la planta elevada permetrà una perspectiva inèdita, cara a cara amb les dues figures.