Exposicions

La Seu Parc Montjuïc disposa de tres plantes visitables pel públic on es proposen tres maneres diferents d'apropar-se a l'etnologia, al patrimoni i a les reflexions al voltant de la cultura i la societat.

Reserva Visitable

Per sota del nivell de l'entrada, la planta zero presenta una mostra significativa del major conjunt de col·leccions etnogràfiques de Catalunya, custodiat pel Museu. Es tracta de 5000 peces procedents dels cinc continents, disposades temàticament en 46 vitrines de més de tres metres d'alçada. Aquesta reserva visitable posa a l'abast del públic una enorme quantitat d'objectes que, tot i la seva aclaparadora abundància, no arriba al 10% del total dels materials conservats pel Museu.

La planta principal del museu està dedicada a l'exposició permanent «Sentir el patrimoni». És un espai diàfan pensat per permetre diverses lectures i interpretacions, i que en cada visita o activitat pot donar lloc a reflexions noves a partir dels materials exposats. El mur és un fris de 20 metres on es pot contemplar un collage de peces que traslladen al visitant la riquesa i la pluralitat de la nostra societat. A l'espai central es poden trobar sis grans objectes que donen nom a diferents àmbits temàtics que formen part de totes les cultures i que permeten pensar com hem canviat al llarg dels anys. La relació entre el públic i el patrimoni no es limita a la contemplació, sinó que s'ha potenciat la dimensió tàctil, que permet que el visitant manipuli alguns objectes per aprofundir en el coneixement que se'n pot extreure.

Àmbit de la barcaEl Mur

La segona planta estarà dedicada a les propostes més experimentals, aquelles que sorgeixen de la col·laboració del Museu amb els creadors, els intel·lectuals i les entitats que es dediquen a difondre la cultura popular entesa en el sentit més ampli. La innovació d'aquests projectes es reflectirà tant en les temàtiques i els seus enfocaments com en els formats, I respondran a les possibilitats de les noves tecnologies i les noves tendències de la museologia contemporània.