Llegir la Història

Fa falta memòria, identitat i emotivitat per entendre i interpretar els fets del passat que ens han precedit, la història. Mirar el passat des del present i aplicar-hi conceptes moderns ens aboca a desvirtuar, descontextualitzar i desnaturalitzar el passat. Crec que només amb un mirada antropològica podem d'una manera efectiva aprendre a llegir la Història.

 

 

 

- Martí Gironell i Gamero -