Pioners - Etnografies

La majoria de les peces que formen part de les col·leccions són fruit del treball dels investigadors en interacció amb les persones i societats de procedència dels materials. Aquesta relació també esdevé part del contingut del museu, i un element que suma en la comprensió de la totalitat complexa que és la cultura.

La vida i la tasca duta a terme pels pioners de l'etnologia a Catalunya, ja sigui a terres llunyanes o al país mateix, són un component imprescindible per ajudar-nos a explicar la resta de continguts. La selecció i l'explicació que en van fer són el primer pas que ens du al Museu actual.

Un dels laterals de la planta 0 està dedicat a personalitats destacades que van participar en els orígens del Museu Etnològic i del d'Arts i Tradicions Populars. Les cinc seccions d'aquesta àrea ens apropen a les figures de Ramon Violant, d'August Panyella, de Zeferina Amil i de Joan Amades.