Projecte Taking Care

El Museu Etnològic i de Cultures del Món, juntament amb altres 13 museus etnològics d’Europa,  participa en el projecte Taking Care – Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care, cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa Creative Europe, que té com a objectiu afavorir la cooperació cultural transfronterera i donar suport al sector de la cultura i les arts visuals.

La durada del projecte és de quatre anys (2019- 2023) durant els quals el museu participa en activitats organitzades tant per ell mateix com per la resta de membres de la xarxa, com ara conferències, tallers, exposicions innovadores, residències d’artistes, projectes de recerca, etc.

El projecte Taking Care col·loca els museus etnogràfics i de cultures del món al centre de la cerca de possibles estratègies. Suggerim que aquests museus, amb les seves històries i col·leccions i amb les pràctiques desenvolupades al llarg de dècades mitjançant una reflexió crítica i col·laborativa, parlin directament d’aquests reptes urgents i definitoris del segle XXI: la precarietat al món, la desigualtat i els fruits del multiculturalisme o les democràcies plurals.

Si bé la preservació de aquestes col·leccions excepcionalment riques i diverses d’art i cultura material quotidiana dels pobles d’arreu del món forma part de la tasca essencial d’aquests museus (ICOM), aquestes entitats també són llocs de trobada i pràctica, d’experimentació i innovació socials, de coneixements i d’aptituds, en què el coneixement ecològic (incloses diverses maneres de conèixer el món i d’habitar-lo) i els relats de la diversitat poden (re)descobrir-se, crear-se conjuntament i compartir-se públicament.

Dins d’Europa, i de fet al món actual, aquests espais de cura són més necessaris que mai. I aquest projecte entén que els museus de cultures del món són espais d’aquest tipus.

Museus que formen part del projecte:

Weltmuseum Wien, Coordination

National Museum of World Cultures, Leiden/Amsterdam/Berg-en-Dal

The Royal Museum for Central Africa, Tervuren

Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille

Statens museer för världskultur, Stockholm/Göteborg

Linden-Museum, Stuttgart

Museo delle Civiltà - Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, Rome

Museum of Archaeology and Anthropology - University of Cambridge

Slovenski Etnografski Muzej, Ljubljana

Museu Etnològic i de Cultures del Món/ Institut de Cultura de Barcelona

Culture Lab, Tevuren

Nationalmuseet, Kopenhagen

MARKK - Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt, Hamburg

Pitt Rivers Museum Oxford - University of Oxford