Qui som?

Àmbit de la Forja

 

El Museu Etnològic i de Cultures del Món - Seu Parc Montjuïc és un museu d’antropologia que divulga reflexions sobre la societat contemporània a través de la doble emoció del coneixement científic i alhora estètic, on els objectes són el punt de partida per arribar a significats que interpel·len el visitant perquè interpreti el seu entorn social.

L'Etnològic vol ser un espai de participació on la societat reflexioni sobre ella mateixa. L'antropologia és la ciència de la gent, i el Museu reflexiona sobre la gent per compartir el coneixement amb la gent; per tant, vol que la gent en sigui la protagonista i que se'n senti. Aquesta relació que es vol tenir amb la societat es troba dins el paradigma de la museologia social.

 

 

Àmbit del Teler

     Creiem que la cultura és viva

El fet cultural no només resideix a les peces, té una dimensió immaterial que és imprescindible per entendre'l i que, per tant, s'ha de reflectir en les exposicions i les activitats.
 

     Considerem que la societat és plural i canviant

La nostra societat està construïda a partir de memòries i procedències diverses i canvia constantment amb aportacions foranes i mutacions pròpies que s'han d'incorporar en les reflexions que difon el Museu.
 

     Assumim la investigació com una tasca permanent

El patrimoni etnològic requereix que s'investigui permanentment, que s'ampliïn i es complementin els seus elements, tan materials com immaterials.