Recerca

Un museu dedicat a difondre el coneixement sobre el seu entorn social necessita seguir estudiant-lo contínuament. Les exposicions i activitats sovint són fruit de la recerca duta a terme pels professionals del Museu i els seus col·laboradors. La continuïtat d'aquesta institució durant més de 70 anys permet observar, a partir de materials i recerques pròpies, com s'ha transformat la societat.

La forma d'investigació per excel·lència en l'etnologia és el treball de camp i un dels trets que el singularitza enfront d'altres ciències socials és la metodologia. L'etnografia és la descripció d'un grup social a partir de l'observació i la participació activa en la seva quotidianitat. Compartir la vida de les persones investigades, socialitzar-s'hi tot buscant-ne la complicitat, és una forma fonamental de poder accedir en profunditat a la seva realitat i a les formes com s'organitzen i es pensen a si mateixes.

Així doncs, el treball de camp en l'antropologia no consisteix només en recollir materials i dades, sinó que cada interacció amb els informants forma part d'un procés per generar la confiança necessària per poder copsar-los amb naturalitat, sense que aquests estiguin actuant, i que això es vegi reflectit en els materials etnogràfics, ja siguin entrevistes, enregistraments o qualsevol tipus d'observació.

El vincle entre l'investigador i l'informant esdevé molt més que una relació solament científica i té moltes implicacions ètiques. Una d'aquestes és quina repercussió tindrà la recerca en la realitat social investigada. Els fons materials i gràfics custodiats pel Museu formen part del patrimoni dels diferents oficis i tradicions documentats durant dècades pels investigadors i, sovint, han estat un mitjà per preservar la memòria de les persones i dels col·lectius que s'hi dediquen. Divulgar aquest patrimoni entre la gent que n'és protagonista i, retornar-los aquesta memòria és una forma de restablir els vincles que havien existit en el passat i una manera d'actualitzar el coneixement que es té sobre les seves activitats i tradicions; com romanen i com canvien.

Aquesta relació, on les persones són al mateix temps la font d'informació i les destinatàries, és aplicable a totes les col·leccions del Museu. Gràcies als processos migratoris actuals, la nostra societat compta amb persones i col·lectius procedents dels mateixos indrets i cultures d'on es van obtenir les peces que formen part del patrimoni custodiat, i aquest patrimoni esdevé un mitjà perquè aquests grups de nouvinguts puguin conèixer i explicar els seus orígens i singularitats.