Reserva visitable

Reserva visitable

La reserva visitable està disposada en una àrea perimetral, envoltant els espais dedicats a la reserva interna, a la biblioteca i al centre de documentació. Es tracta d'un total de 46 vitrines de 3,60 metres d'alçada que allotgen materials procedents dels cinc continents i que il·lustren la diversitat de peces de l'àmbit català i d'altres cultures que formen part del patrimoni custodiat pel Museu.

En aquest espai es fa palesa la riquesa del patrimoni procedent d'arreu del món que conserva el Museu. Aquesta riquesa es tradueix també en la diversitat de materials que disposa el centre i que exemplifica tot un conjunt de propostes o solucions museogràfiques.

Els materials es distribueixen en funció d’uns paràmetres basats en la conservació preventiva, per a assegurar-ne la preservació dels factors de deteriorament.

La disposició de les vitrines, molt regular i geomètrica, a la manera d’una retícula que envolta tot el perímetre, presenta un joc amb color i textures a partir del fons objectual. 

Vitrines de la sala de reservaVitrines de la sala de reserva