Projecte SWICH


 

El Museu Etnològic i de Cultures del Món és un dels onze membres integrants de la xarxa de museus d’etnografia i cultures del món, SWICH, un projecte europeu de cooperació cultural transfronterera que neix l’any 2014 i té una durada màxima de quatre anys. 

 

Museus en xarxa

La xarxa de museus SWICH (de l’anglès Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, Compartint un Món d’Inclusió, Creativitat i Patrimoni) és un dels projectes beneficiaris del programa marc de subvenció europea Creative Europe, per donar suport al sector de la cultura i les arts visuals.

L’actual xarxa SWICH és la renovació de l’anterior projecte RIME Europeana, un programa finançat per la Comissió Europea que durant cinc anys (2008-2013) va promoure la cooperació cultural entre museus d'etnografia i cultures del món a escala europea.

Programa Creative Europe de la Comissió Europea

 

Objectius, context i accions

Amb el projecte SWICH es vol situar els museus d'etnografia i cultures del món al centre dels debats sobre ciutadania a l'Europa contemporània. Les diferents onades migratòries i la mobilitat laboral han reconfigurat la demografia i la població de la societat europea i, de retruc, el concepte de pertinença en molts dels països membres de la Unió.

A través d'una sèrie de programes de treball organitzats en sis temes, el projecte contribuirà al desenvolupament de noves eines i pràctiques metodològiques, amb l’objectiu que els museus participants puguin millorar el seu apropament a aquests nous escenaris i contribuir a un millor encaix en un context global.

El projecte SWICH ha de servir per potenciar el paper i la visibilitat dels museus d'etnografia i cultures del món com a centres de creació, de trobada cultural, d’innovació discursiva i de producció de coneixement a partir de la col•laboració transnacional i internacional.

Un altre objectiu del projecte és repensar la funció dels museus d'etnografia i cultures del món per situar-los a l’avantguarda d’una reflexió crítica sobre la història dels museus i les seves col·leccions.

El projecte SWICH girarà al voltant d'una sèrie de conceptes clau relacionats mútuament: la cocreativitat, l’exhibició experimental, la interrelació, la subjectivitat cultural, la ciutadania emocional, la diàspora d’objectes i persones, i les noves tecnologies digitals com a creadores de noves formes d’identitat. Tot plegat a través  de la configuració de nous enfocaments innovadors i inclusius.

With the support of the Creative Europe programme of the European Union

 

“Diaspora Objects” Activity - Febrer 2016

El Museu Etnològic i de Cultures del Món - Montcada, carrer Montcada, 12,  va acollir el projecte de treball Diàlegs amb Àfrica. Dirigit pels investigadors del departament d’Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona Gemma Celigueta i Gabriel Izard, i emmarcat en l'activitat “Connectant diàspores d’objectes i persones” que el Museu de Cultures del Món organitza com a membre del projecte europeu SWICH (Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage), Diàlegs amb Àfrica té com a objectiu desenvolupar un diàleg entre africans i africanes residents a Catalunya i el museu, tot utilitzant les relacions entre objectes de les col·leccions africanes del Museu Etnòlogic de Barcelona i el Museu de Cultures del Món d'una banda, i objectes personals evocadors de les terres d’origen dels participants de l'altra.

DIÀLEGS AMB ÀFRICA

DIÀLEGS AMB ÀFRICA: LA MOSTRA

UPDATE ON RECENTS ACTIVITIES IN BARCELONA AROUND THE SWICH THEME "DIASPORA OBJECTS"

 

Workshop Barcelona - Novembre 2017

Les col·leccions dels museus han anat deixant lloc (espai i temps) a programes i nous mitjans museogràfics, a una major presència del relat i el discurs, a nous serveis pedagògics i lúdics, sense els quals gairebé no podríem reconèixer el museu actual. Lluny de desaparèixer, els objectes, la cultura material continuen jugant un paper d’ànima i distintiu de les institucions museístiques. Les innovacions científiques, com les noves metodologies d’anàlisi física i d’anàlisi geogràfica, també van revaloritzar el paper dels repositoris de cultura material. Ara bé, l’evolució general dels museus obliga a situar els objectes en aquest nou marc de recursos, pràctiques i serveis i plantejar i replantejar el seu rol.

SWICH BARCELONA: DO WE STILL NEED OBJECTS?

 

Membres integrants