Escultura

La planta baixa exhibeix l'escultura antiga i medieval fins al segle XIV, on destaca el relleu romànic L'aparició de Jesús als seus deixebles al mar, atribuït al Mestre de Cabestany i procedent del monestir benedictí de Sant Pere de Rodes.

La planta primera aplega l'escultura des del segle XV al XIX, on està ben representada l'escultura del Renaixement i el Barroc castellà amb exemples de la major part de les escoles escultòriques espanyoles. A la planta subterrània (sala 12) es concentra la major part de l'escultura en pedra del fons del Museu.

L'escultura comparteix l'espai amb altres col·leccions artístiques que, si bé es troben en una proporció molt inferior a l'escultura, no deixen de ser remarcables. Ens referim a l'orfebreria, el mobiliari, els teixits i, sobretot, a la pintura, de la qual destaquen les taules medievals.

La riquesa iconogràfica de la col·lecció i la diversitat de materials i tipologies són altres vessants inherents i complementaris de la visió històrica que, a través de personalitats artístiques conegudes o anònimes, il·lustren i endinsen el visitant d'aquesta singular col·lecció en el món de l'escultura hispànica.

Col·lecció d’escultura

Pàgines