Inici|Sales de treballs de forja (sales 1 i 2)

Sales de treballs de forja (sales 1 i 2)

En aquestes dues sales s'exhibeixen les més de 1.400 peces de la col·lecció de forja i treballs en metall, composta per picaportes, panys, claus, frontisses, caixes fortes, tisores i un llarg etcètera.

La nostra col·lecció de ferro forjat està fonamentalment formada per peces hispanes datades entre el segle XIII i el XIX, si bé és cert que hi predominen les peces que provenen de Catalunya, on aquesta tècnica artesanal va assolir un elevat grau de perfecció i de reconeixement professionals des de l'Edat Mitjana, com ho demostra la creació del Gremi de Serrallers del segle XIV.

L'interès per aquests objectes té el seu origen en la recuperació i revaloració dels oficis artesanals que es va dur a terme a finals del segle XIX, especialment durant el Modernisme. Marès, continuador d'aquesta tradició que va donar lloc a importants col·leccions, també es va interessar pels ferros vells.

Destaquem algunes peces. A la sala 1, en el tram de paret a l'esquerra de l'ascensor s'hi exhibeixen: una placa de pany d'un edifici del monestir cistercenc de Poblet (Tarragona), que du el monograma PO, i una col·lecció de tisores d'esquilar extremenyes.

Del conjunt de claus de la sala 2 val la pena aturar-se en el petit conjunt de claus romanes i medievals, que destaquen sobre un teixit de color vermell. Just enfront s'hi exposen els treballs de passantia que realitzaven els aspirants a mestres serrallers, en els quals demostraven les seves habilitats tècniques i artístiques. També destaquem dos títols d'aquests mestres barcelonins -de finals del segle XIX-, com el conservat sobre una caixa de fusta conjuntament amb algunes de les seves eines i prototipus dels seus treballs.