Home|Conservation-restoration process of an altapiece compartment of the 16th century
210

Conservation-restoration process of an altapiece compartment of the 16th century

El juliol de 2012 ha finalitzat el procés de conservació-restauració d'aquest taula del segle XVI que s'exhibeix a la sala 19, juntament amb un altre compartiment del mateix retaule, dedicat a la Mare de Déu de la Misericòrdia.

La intervenció s'ha realitzat amb el doble objectiu de garantir la bona conservació de l'obra i millorar la seva presentació estètica tot recuperant els colors i la qualitat de la policromia original.

El procés ha consistit bàsicament en:

· Fixació de la policromia.

· Eliminació de la brutícia i d'una gruixuda capa de vernís superficial esgrogueït.

· Eliminació dels retocs i estucs d'una restauració anterior.

· Envernissat i reintegració pictòrica de les petites pèrdues puntuals de policromia.