Imatge
Imatge de l'exposició BCN Flashback

Formats

L'activitat del museu organitzada segons els formats de presentació: exposicions, publicacions, visites, itineraris, diàlegs d'història urbana i patrimoni, jornades, congressos i seminaris...