Línies de recerca del MUHBA

LES EDATS DE BARCELONA Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

L’alba agrària a la Plana. Neolític

Mònica Blasco - Jornada Els primers pagesos i el mar.
- Exposició temporal Primers Pagesos BCN (amb vídeos sobre l’hipogeu de la sagrera, la talla lítica i l’evolució dels assentaments al pla V-III mil·leni) i tour virtual.
- Llibret de sala 24: Els primers pagesos BCN. La gran innovació fa 7.500 anys (castellà i anglès).
- Documents 11: La prehistòria al pla de Barcelona. Documents per a una nova síntesi.
  - Miquel Molist
- Anna López
Topografies de Barcino - Emili Revilla
- Daniel Alcubierre
- Mònica Blasco
- Articles a Quarhis, vídeo Romans i Jornada.
- Documents 12: Intervenir a la muralla romana de Barcelona.
- Documents 3: La via sepulcral romana de la plaça de la Vila de Madrid.
- Textures 1: Les muralles de Barcino (català, castellà)
- Guia d’Història Urbana 1: Barcino/BCN (català, castellà, anglès).
Publicació Pòsits: La muralla de Barcino Alessandro Ravotto
Barcelona episcopal i visigoda Nuria Miró - Articles a Quarhis. Remodelació de l’exposició permanent al subsòl amb vídeo.
- Llibret de sala 20: Barcelona a l’Antiguitat Tardana (català, castellà, anglès)
  Júlia Beltran de Heredia
Barcelona capital mediterrània. La metamorfosi medieval - Ramon Pujades
- Mònica Blasco
- Jornades Barcelona en crisi? Barcelona i La conquesta de Nàpols.
- Exposició temporal Barcelona Capital Mediterrània (amb vídeos del Palau Reial, l’arquitectura gòtica i la pintura gòtica).
- Llibret de sala 30: Barcelona capital mediterrània. La metamorfosi medieval, segles XIII-XV (català, castellà, anglès)
- Publicació sobre les Jornades Barcelona en crisi.
- Pòsits: Palau Reial.
- Textures: Una capital mediterrània a través de les seves cartes, 1383-1566.
- Textures: El fogatjament de 1496 a la ciutat de Barcelona.
- Pere Verdés
- Pere Ortí
- Roser Salicrú
- Vicent Baydal
- Lluís Sales
- Rosa Alcoy
- Iris Garcia
Jueus, conversos i calls barcelonins - Monica Blasco
- Ramon Pujades
- Estudi dels conversos (Maria Cinta Manyé). Remodelació del Call.
- Exposició temporal Hagadàs Barcelona. L’esplendor jueva del gòtic català (inclou vídeo sobre el séder), amb tour virtual.
- Llibret de sala 21: Els jueus a la Barcelona medieval (català, castellà, anglès
- Llibret de sala 22: Hagadàs Barcelona. L’esplendor jueva del gòtic català (català, castellà, anglès i hebreu)
- Guia Història Urbana 17: Call/BCN (català, castellà, anglès).
- Llibret de sala 5: Salomó ben Adret de Barcelona, (1235-1310).
- Documents, 10: L’estructura urbana del Call de Barcelona (2015).
- Documents, 2: La intervenció arqueològica a les necròpolis històriques. Els cementiris jueus (català, castellà, anglès, 2009).
- Textures 3: Les lletres hebrees a la Barcelona medieval (2010).
- Llibret de sala 5: Salomó ben Adret de Barcelona 1235-1310. El triomf d'una ortodòxia (català, castellà, anglès, 2010).
  - Manuel Forcano
- Ana Bejarano
- Josep Lluís Carod Rovira
- Tessa Calders
- Maria Cinta Manyé
- Mònica Martínez
- Iris Garcia
La ciutat gremial Ramon Pujades - Jornades i publicació Els Gremis de Barcelona (amb AHCB, BQH 24).
- Jornada Entrades reials a Barcelona, 1500-1700
- Textures 2: The ceramics trade in Barcelona in the 16th-17th centúries (2010).
Instal·lació de la col·lecció permanent de Barcelona Gremial - Pere Molas
- Xavier Cazeneuve
Reforma i Contrareforma a Barcelona - Mònica Blasco
- Joan Roca
- Exposició Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII (inclou els vídeos “imatges contraposades” i "Passional Christi und Antichristi", de Crànach) amb tour virtual.
- Seminari La fe gravada. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVII
- Cicle de conferències Protestants, Barcelona
- Llibret de sala 25: Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII (català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i neerlandès).
- Pòsits: Imatges per creure. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII.
  - Antoni Gelonch
- Xavier Torres
- Cristina Fontcuberta
- Sílvia Canalda
- Iris Garcia
1714 i els canvis sociopolítics del segle XVIII - Joan Roca
- Mònica Blasco
- Exposició temporal El món de 1714 (inclou audiovisuals Els fils de la història, 1650-1750, Catalunya en la guerra de Successió. 1705-1711 i Barcelona i la cort de Carles III. Crònica de Gemelli Careri.
- Llibret de sala 15. El món del 1714. (català, castellà, anglès)
- Exposició temporal Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona, 1691-1718.
- Cicle de conferències Barcelona, Catalunya i el sistema mundial a l’inici del setcents
- Jornada Música i política. la cort de Carles III i l’atracció de Barcelona a Europa, 1705-1713.
- Llibret de sala 17: Monestirs urbans en temps de guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona, 1691-1718 (català, castellà, anglès)
- Llibret de sala 14. La bandera de Santa Eulàlia i la seva restauració (2013).
  - Clàudia Pujol
- Agustí Alcoberro
- Àngel Casals
- Joaquim Albareda i altres
- Coloma Boada
- Irene Brugués (SAF, Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines)
- Iris Garcia

 

CIUTAT CONTEMPORÀNIA Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

Barcelona metròpoli colonial

Carmen Cazalla - Guia d’Història Urbana 19: Indians/BCN.
- Exposició temporal Havana-Barcelona, amb el vídeo L’Havanna i Barcelona. Història de dues ciutats.
- Documents 5: Les bases colonials de Barcelona, 1765-1968 (2012).
Jornada Europa i Amèrica. - Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana
- Rodrigo i Alarilla, Fradera
La industrialització de Barcelona Mònica Blasco - Exposició temporal Indianes, 1736-1847.
- Els orígens de la Barcelona industrial, amb l'audiovisual Barcelona, de la ciutat manufacturera a la ciutat industrial

- Guia d’història urbana 14: Indianes 1736-1847/BCN (2013) Llibret de sala 9: Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial (català, castellà, anglès).
- Pòsits: Indianes, 1736-1847. Els orígens de la Barcelona industrial (2013).
- III Seminari de literatura i ciutat: La Barcelona industriosa vista pels forasters, segles XVIII i XIX
- Documents- Jaume Artigues, Francesc Caballé i Mercè Tatjer: El llegat fabril al nucli antic de Barcelona
  - Àlex Sánchez
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)
- Jaume Artigues
- Francesc Mas
- Mercè Tatjer
- Francesc Caballé
Barcelona, ciutat fabril - Mònica Blasco
- Joan Roca
- Marta Iglesias
- Xavier Tarraublella
- Exposició temporal Ja tenim 600! La represa sense democràcia, 1947-1973
- Llibret de sala 6: Ja tenim 600! La represa sense democràcia, 1947-1973
- Guia d’història urbana 20: Macosa/BCN.
- Guia d’història urbana 22: La Maquinista/BCN.
- Guia d’història urbana 26: Automòbil/BC (català, castellà.
- Audiovisual Mercats de Ferro.
- Pòsits: Barcelona, una capital del fil. Fabra i Coats i el seu model de gestió, 1903-1936 (2014)
- Llibret de sala 16: Fabra & Coats fa museu.
- Guia d’història urbana 27: Fabra i Coats/BCN.
- Guia d’història urbana 10: SEAT 1950-65/BCN (2011).
Reinstal·lació de l’exposició permanent a Oliva Artés - Mercè Tatjer
- Marià Hispano
Habitar Barcelona: la ciutat dels polígons - Carmen Cazalla
- Marta Iglesias
- Jornada Habitar Barcelona al segle XX.
- Jornades Bon Pastor: La construcció participativa d’un museu de l’habitatge i Laboratori d’un barri.
- Pòsits: Barraques. La Barcelona informal del segle XX (2010).
- Documents 1: L'arquitectura de l'habitatge al segle XIX a Barcelona (2008).
- Llibret de sala 1: Barraques. La ciutat informal (català, castellà, anglès, 2011).
- Guia d’història urbana 7: Barraques/BCN (2011).
Projecte de museïtzació de les Cases barates del Bon Pastor - Amador Ferrer
- Carme Trilla
- Aina Mercader
Educació i mobilitat social (cohesió) Jaume Capsada Pòsits: Escolaritzar Barcelona. L’ensenyament públic a la ciutat, 1900-1979.   - Celia Canyellas
- Rosa Toran
La burocràcia municipal (governança) Xavier Tarraubella - Pòsits: Decidir la ciutat futura. Barcelona 1859 (2009).
- Llibret de sala 27: El port franc i la fàbrica de Barcelona
Monografia Pòsits: Barcelona als anys decisius (1969-1979). Joan A. Solans
Conflictes contemporanis i ciutat - Marta Iglesias
- Joan Roca
- Jornades Crisis i revolucions a Barcelona.
- Museïtzació del Turó de la Rovira.
- Guia d’història urbana 21: II Guerra Mundial/BCN.
- Guia d’història urbana 15: Rereguarda/BCN (2014).
- Guia d’història urbana 8: Defensa/BCN (2011).
- Textures 5: Barcelona i la Setmana Tràgica, 1909. Arrels i conseqüències (2012).
- Llibret de sala 11: L’enginy de postguerra. Microcotxes de Barcelona.
- Llibrets de sala 6. Ja tenim 600! La represa sense democràcia. Barcelona, 1947-1973 (català, castellà, anglès, 2010).
- Llibret de sala 2: Barcelona connectada, ciutadans transnacionals (català, castellà, anglès).
  - Ramon Arnabat
- Jordi Ramos
- Josep M. Calvet

 

 

BASES DE LA VIDA URBANA Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

Arqueologia antiga i medieval

- Emili Revilla
- Núria Miró
- Lídia Font
- Revista Quarhis.
- Registre arqueològic.
- Jornades Íbers i Alt Imperi, Color, luxe i moda a l’època romana i Barcino-Tarraco-Roma. Poder i prestigi en marbre
- Documents 13: La domus d’Avinyó. El luxe d’una casa de Barcino.
- Documents 4: Els vitralls del Monestir de Pedralbes i la seva restauració (2011).
- Nous números de Quarhis.
- Jornades Arxius arqueològics.
- Sortida de les col·leccions en línia
- Isabel Rodà
- Anna Gutierrez
Alimentar Barcelona (segles XIII-XXI) - Mònica Blasco
- Emili Revilla
- Ramon Pujades
- Jornades amb publicació Pòsits: Proveir Barcelona: el municipi i la alimentació de la ciutat, 1329-1930 (català i castellà).
- Llibret de sala 12: Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle XX (català, castellà, anglès).
- Pòsits: Fer ciutat a través dels mercats. Europa, segles XIX i XX (català, castellà, anglès, 2010).
- Exposició temporal Alimentar Barcelona (amb tour virtual) i llibret de sala
- Traducció a l’anglès del Pòsits Proveir Barcelona
Mercè Renom
Laura Castells
L’impacte de les modificacions en la dieta i la salut / Impact of transitions on diet and health - Emili Revilla
- Mònica Blasco
- Teresa Macià
Estudi de Poder, alimentació i malalties a Barcelona, a l’antiguitat tardana i a l’alba de la industrialització - Jornades
- Exposició
Laura Castells (Bradford University)
Treball, ciutat i moviment obrer - Xavier Tarraubella
- Carmen Cazalla
- Jornades Relats de feina i La canadenca.
- Pòsits: Barcelona malgrat el franquisme. La SEAT, la ciutat i la represa sense democràcia (2014).
Projecte de museïtzació de Can Fabra - Llorenç Ferrer
- Pere Colomer
- Cristina Borderías
- Jordi Catalan
Barcelona hospitalària Ramon Pujades Primera jornada Barcelona Hospitalària - Segona jornada.
- Publicació de les ponències de les dues jornades.
Coordinadors externs: Alfons Zarzoso i Josep Barceló
Barcelona, ferrocarril i territori Ramon Pujades   Publicació de llibre L’origen del ferrocarril a Barcelona, (1800-1850). - Pere Pascual
- Jordi Martí
- Ferran Armengol
L’electrificació de Barcelona Xavier Tarraubella Estudi electrificació Urteaga (AHCB). Exposició La ciutat de la llum Vicenç Casals
Paisatges urbans Joan Roca Curs Paisatges urbans   Francesc Muñoz
Els sabers a Barcelona. Universitats Ramon Pujades   Exposició Que lo studi sie fundat Pedro Azara
Aigua BCN - Mònica Blasco
- Teresa Macià
- Carme Cazalla
- Xavier Tarraubella
- Exposició temporal La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967.
- Museïtzació de la Casa de l’Aigua i Guia d’història urbana 11: Aigua/BCN (català, castellà, anglès).
- Guia d’història urbana 25: Aigua KM Zero/BCN. Jornada Patrimonis blaus.
- Pòsits: La revolució de l'aigua a Barcelona. De la ciutat preindustrial a la metròpoli moderna,1867-1967 (català, castellà, 2011).
- Llibret de sala 7: La revolució de l'aigua a Barcelona. Aigua corrent i ciutat moderna, 1867-1967 (català, castellà, anglès, 2011).
- Jornada Patrimonis blaus: innovar en el relat de l'aigua i la ciutat.
  - Maria José Chesa
- Josep M. Contel
- Albert Cuchí
- Manel Martin Pascual
- Jordi Fossas
- Juanjo Fernández
- Oriol Granados
- Manel Guàrdia...
El Port i el front marítim - Mònica Blasco
- Ramon Pujades
- Jornades Zona Franca.
- Jornades Cartografia Històrica de Barcelona (amb AHCB).
- Exposicions El port franc i la fàbrica de Barcelona i Barcelona Capital mediterrània: La conquesta del litoral.
- Llibret de sala 31: La conquesta del litoral, del segle XX al segle XXI. Barcelona capital mediterrània
Exposició Port - Oficina Estratègica del Litoral
- Port de Barcelona
Història del medi ambient BCN Xavier Tarraubella Jornada El clima de Barcelona: sequeres i inundacions durant la Petita Edat de Gel (s. XIV-XIX). Jornada sobre el paleoclima de Barcelona - Institut de Ciència i Tecnología Ambiental de l'UAB (ICTA)
- Santiago Gorostiza

 

 

EPISODIS D’INNOVACIÓ CULTURAL Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

Literatura i ciutat contemporània

- Teresa Macià
- Joan Roca
- Jornada Weltliteratur i literatura comparada.
- Seminaris Literatura i ciutat, Calidoscopis, Literatura, poder i censura, Comparatistes sense comparatisme i Escriptures de l’exili.
- Màster Literatura i història
- Pòsits: Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme (2011).
- Llibret de sala 3: Barcelona i els Jocs Florals, 1859 (català, castellà, anglès).
- Publicació Pòsits: Barcelona-París
- Transfers literaris
Antoni Martí Monterde
Estils arquitectònics i ciutat Joan Roca - Guia d’història urbana 16: Romànic. Segles XI-XIII/BCN (català, castellà, anglès).
- Diàlegs del Park: Elogis de la Corba.
- Textures 8: Barcelona recta y curva.
- Guia d’història urbana 23: Puig i Cadafalch/BCN.
- Pòsits: La Barcelona de ferro. A propòsit de Joan Torras Guardiola (2011).
  - Josep M. Rovira
- Carolina B. Garcia
- Eduard Riu-Barrera
Gaudí i Barcelona Elena Pérez - Pòsits: El Park Güell i els seus orígens, 1894-1926
- Guia d’història urbana 2: Gaudí/BCN (català, castellà, anglès, francès, rus, japonès).
Barcelona. Una visió integradora
  - Mireia Freixa
- Mar Leniz
- Albert Cuchí
La innovació gòtica: conservació i restauració de les pintures de Ferrer Bassa a Pedralbes Lídia Font - Guia d’història urbana 5: Gòtic/BCN (català, castellà, anglès, 2011).
- Documents, 9: Conservar els Murals del Trecento. El paper de la tècnica pictòrica.
- Llibret de sala 8: Murals sota la lupa. Les pintures de la capella de Sant Miquel (català, castellà, anglès, 2011).
   
Cartografies de Barcelona Ramon Pujades - Carta Històrica de Barcelona.
- Jornades Historia de la cartografía urbana en España: modelos y realizaciones.
- Estudi de l’evolució de la façana marítima (IV Jornades Història de la Cartografia de Barcelona)
- Llibret de sala 19: La cartografia medieval i Barcelona. L’adquisició d’un fragment de Guillem Soler.
- Exposició Cartografies de Barcelona.
- V Jornades d’Història de la Cartografia de Barcelona ?
- Publicació del Textures: Nova proposta d’interpretació dels gravats del setge de Barcelona.
- 300.000 km
- Laia Santanach
- Miquel Gea
Crear una metròpoli moderna Joan Roca - Exposició temporal Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897.
- Pòsits: Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897 (català, castellà, anglès, 2010).
- Llibrets de sala 4. Cerdà i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-1897 (català i castellà).
- Guia d’història urbana 3: Diagonal/BCN (2010)
- Guia d’història urbana 4: Parcs/BCN (2011)
  - Ramon Grau
- Teresa Navas
- Vicenç Casals
La ciutat en el cinema Joan Roca - Barcelona al NODO
- Tallers Barcelona i cinema: Panoràmiques urbanes de la ciutat
  - Xavier Cazeneuve
- Elisenda Curià
- Celia Marín
Historia i historiografia de Barcelona Joan Roca - Textures 4: Vicens i Barcelona. Imatges històriques (2011)
- Les opcions de Barcelona. Una perspectiva històrica
Heritage Corner d’Anvers 2021 Ramon Grau
L’atracció de l’Orient Marta Iglesias Guia d’història urbana 9: Orient/BCN (2011)   Ricard Bru

 

 

MUSEU I CIUTADANIA Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

La forma itinerari, noves metodologies

- Teresa Macià
- Mònica Blasco
- Joan Roca
- Jornades Museus de ciutat i Viure la creació d’un museu.
- Curs Relats Urbans.
- Guia d’història urbana 18: Balconada/BCN (2015).
Postgrau Relats Urbans - Andrea Manenti
- Chiara Vesnaver
- Teresa Navas
Museografia virtual - Mònica Blasco
- Edgar Straehle
- Daniel Alcubierre
- Joan Roca
Preparació del MUHBA virtual.    
Projecte Estimul’art . El museu i els malalts d’alzheimer - Teresa Macià
- Mònica Blasco
Seminaris Història, art i Alzheimer.   Fundació ACE
Memorials: de la guerra a la Rambla - Carmen Cazalla
- Daniel Alcubierre
- Base de dades Rambla-Web Memorial.
- Exposició Hipercor.
- Llibret de sala 26: La ferida d’Hipercor. (Barcelona 1987).
- Exposicions-memorial: Camp de la Bota, Ocells i Deportats
- Documents 7: Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d’intervenció patrimonial (2009).
  - Francesc Valls
- Aina Mercader
Epidèmia de COVID-19 Josep Bracons   Recollida de peces  
Representacions urbanes contemporànies Joan Roca - Representacions urbanes. La ciutat des de la perifèria.
- Exposicions temporals Barcelona, la metròpoli en l’era de la fotografia i Barcelona vista des del Besòs.
- Pòsits: Barcelona vista del Besòs.
- Audiovisual: Perifèries i Tallers sobre representació de la ciutat.
- Instal·lació fotogràfica: Perifèries urbanes, on la ciutat perdia el nom (Barcelona 1947-1985)
- Videoinstal·lació: La Barcelona del noucents: Adolf Mas
- Videoinstal·lació: Perifèries 2009-2012. Projecte 'In situ Barcelona' d’Anna Oswaldo Cruz
  - Patrick Faigenbaum
- Marta Delclòs
Gènere i diversitat sexual Marta Iglesias - Guia d’història urbana 24: Sexualitats segle XX/BCN.
- Seminari Barcelona: ciutat, Història i memòria en femení.
  - Miquel Missé
- Gerard Coll-Planas
Innovació pedagògica en els museus - Teresa Macià
- Mònica Blasco
- Patrimonia’m.
- Viatge per Barcelona.
- Cicieró Barcelona.
- Aprenentatge Servei.
- Casal Llegim la ciutat, etc.
- Viatge per Barcelona.
- Cicieró Barcelona.
- Aprenentatge Servei i altres.
- Emma Fernández
- Meritxell Graus
- Imma Masdevall
Reinventar els Museus de Ciutat - Joan Roca
- Elena Pérez
- Reunions de la xarxa CityHist (City History Museums and Research Network of Europe). Seminari Reinventar el museu de la ciutat.
- Congressos CAMOC. Articles:
- Reinventing the Museum of Barcelona. Urban History and Cultural Democracy (2017)
- The informal city in the city museum (2018)
- At the crossroads of cultural and urban policies. Rethinking the city and the city museum (2019)
- At home. Worker housing as a participative new branch of Barcelona City Museum (2019)
- Right to the city, right of the citizens: for a new generation of City Museums (2020)
- Butlletí MUHBA
  Cristina Bobillo

 

 

RESTITUCIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs

Intervencions historicistes. Barri gòtic

Joan Roca Guia d’història urbana 5: Gòtic/BCN (català, castellà, anglès, 2011).   Eduard Riu-Barrera
Arquitectura renaixentista desapareguda: La Casa Gralla Mònica Blasco - Exposició temporal Casa Gralla.
- Llibret de sala 23: La casa Gralla. El periple d’un monument.
  - Judith Urbano
- Joaquim Garriga
Patrimoni industrial Marta Iglesias - Tallers-seminaris Paissatges urbans emergents
- Jornada Gramàtiques del patrimoni industrial.
- Exposició temporal Eix Pere IV.
- Llibret de sala 28: Pere IV. Passatge Major del Poblenou.
- Jornades El llegat del patrimoni industrial i Restes i Rastres.
- Documents 6: El llegat fabril al nucli antic de Barcelona (2013)
- Guia d’història urbana 13: Cooperatives 1842-1939/BCN (2012)
- Guia d’història urbana 11: Poblenou/BCN (2012)
Projecte en col·laboració amb el VIT i la UPC (escanejat làser). - Lluís Sales
- Mercè Tatjer
Llegir Barcelona: vestigis i elements singulars d’arquitectura i urbanisme - Mònica Blasco
- Marta Iglesias
  Catàleg de vestigis i elements singulars - Francesc Caballé
- Eloi Castells

Patrimoni arquitectònic 3D

- Ramon Pujades
- Marta Iglesias
Aixecament i vídeo del Palau Reial Major, la Foneria Parès i Oliva Artès. Aixecament de l’eix Pere IV. - VIMAC-UPC
- Marc Viader
Gastronomia històrica de Barcelona Joan Roca - Jornades Restitució gastronòmica
- Llibre de sala 29: Crítica i restitució patrimonial en gastronomia.
- Productes restituïts.
  Fundació Alícia (Jaume Biarnés)
Llegat sonor i musical (edat moderna) - Teresa Macià
- Mònica Blasco
- Jornades Música moderna.
- Textures 6: Els sons de Barcelona a l’edat moderna.
- Textures 7: Música i política a l’època de l’arxiduc Carles.
- Llibret de sala 18: Música, guerra i pau a la Barcelona moderna i contemporània.
- Llibret de sala 13: Música, Noucentisme, Barcelona.
- Llibret de sala 10: Barcelona, vint històries musicals.
  Tess Knighton
Criteris, bases jurídiques i consolidació de la col·lecció contemporània de Barcelona Josep Bracons - Localització, adquisició i descripció d’objectes.
- Documents, 8: Barcelona, una iconografia urbana de la Transició (2009).
  Sònia Martínez
Les arts escèniques Marta Iglesias Guia d’història urbana 12: Teatres/BCN (2012)   - Antoni Ramon
- Guillem Aloy

 

 

LÍNIES EN COL·LABORACIÓ Tècnic responsable MUHBA Productes més destacables 2009-2020 Productes en preparació Col·laboradors externs
Experiències de Realitat Augmentada en paradigma World as Support pel Refugi 307 del MUHBA (Projecte de recerca de la UPF, amb col·laboració del MUHBA). Teresa Macià - Moving through the past: design and evaluation of a full-body interaction learning environment for a public space.
- Proceedings of the XVIII International Conference on Human Computer Interaction (Interacción '17). 1 ed. ACM New York, NY, USA.; 2017
- Learning about the past through situatedness, embodied exploration and digital augmentation of cultural heritage sites.International Journal of Human-Computer Studies 2018; 114: 36-50.
- Orchestrating experts' assumptions and children's values in the design of Virtual Heritage experiences. International Journal of Child-Computer Interaction 2018.
  - Narcís Parés
- Laura Malinverni
- Marie-Monique Schaper
- Maria Santos Cristina Valero
- Juan Zerbini
- Julián Maya
Prototip de Llanternes Màgiques de Realitat Augmentada per les restes de Barcino del MUHBA (Projecte recerca UPF amb col·laboració del MUHBA). Teresa Macià     - Narcís Parés
- Paul Hine
- Luís Palacio
- Santiago González
Tectoria et pigmenta: estudio analítico de morteros y pigmentos de las pinturas romanas del cuadrante NE de la Península Ibérica (s. II a.C.- s. VI d.C.) (MINECO, HAR2017-84732-P) En col·laboració amb UNED, UAM, Unizar, Institut d’Archéologie et des SCiences de l’Antiquité(Université de Lausanne), UMR 5199 PACEA Lídia Font     Carmen Guiral Pelegrín