Què és la Carta Històrica de Barcelona?

La Carta Històrica de Barcelona és un document que consisteix en la narració de la història de la ciutat a través de 29 cartografies que reflecteixen els moments més singulars de la seva història urbana.

A inicis de 2014 el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) va iniciar la tasca de redacció de la Carta Històrica de Barcelona (CHB) amb la voluntat de fer confluir sobre una mateixa base cartogràfica els diversos estudis realitzats sobre la ciutat (interns i externs al propi museu) alhora que construir una eina de divulgació científica. La CHB es planteja, per tant, com una investigació que recull gran part del coneixement publicat i de les fonts documentals cartogràfiques conservades, que pren forma en una eina digital per a investigadors i ciutadans i que permet explicar la història de la ciutat a partir de 26 moments històrics i les seves cartografies corresponents.

El projecte ha comprès tots els estadis del procés: la configuració d'un comitè científic que supervisa els treballs i garanteix la coherència històrica, la documentació de les fonts, la digitalització d’alguns dels documents originals, la georeferenciació de les cartografies antigues i la seva posterior vectorització, la representació unificada de fonts d'origen dispar i la publicació dels materials processats per permetre la consulta i la interacció dels usuaris.

Un dels reptes fonamentals del projecte és el tractament i redibuixat de les diferents capes d'informació entre elles estudis històrics, gravats d'època, plànols militars i cartografia històrica i contemporània. El segon repte és crear una web interactiva, que a més de construir una narració sobre l'evolució de la ciutat, serveixi com a recurs pedagògic i repositori obert del resultat de futures investigacions.

Bibliografia

Descàrregues

Crèdits

Direcció:

La carta Històrica de Barcelona es un projecte ideat i desenvolupat pel MUHBA

Direcció científica:
Joan Roca Albert

Direcció d’aixecaments cartogràfics:
Manel Guàrdia Bassols i Joan Roca Albert

Supervisió de cartografies:
Ramon Pujades Bataller
Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia

Gestió d’imatges i documentació:
Carme García Soler, Marta Iglesias Urbano

Execució:

Elaboració de cartografies
300.000 km/s
Oriol Hostench
Pablo Martínez
Mar Santamaria

Col·laboradors:
Laia Molist Pujadas

Programació servidor cartogràfic i website:
Gerald Kogler
300.000 km/s

Agraïments:

Josep Maria Palet

Júlia Beltran Heredia

Carme Miró Alaix

Servei d’Arqueologia de Barcelona

Infraplan Barcelona S.L.

Institut Municipal d’Informàtica (IMI)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

Arxiu Històric de Barcelona

Màster de Restauració de Monuments (MRM)

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA)

Mikel Soberón Rodríguez

Albert Cubeles i Bonet