Ciclista davant de l'MNAC
Ciclista davant de l'MNAC

IMPULSEM LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Barcelona treballa clarament per impulsar la mobilitat sostenible i saludable. Actualment la ciutat ja es caracteritza per un repartiment modal molt favorable, amb un 85% de la mobilitat interna que es fa a peu, en transport públic i en bicicleta. Tot i així, les externalitats de la mobilitat motoritzada són encara molt negatives (contaminació, soroll, sinistres, ocupació de l’espai, emergència climàtica). Les transformacions de l’espai públic que s’estan executant prioritzen clarament la mobilitat activa i les connexions de transport públic, amb l’objectiu d’impulsar encara més aquesta mobilitat sostenible. 

D’altra banda, en l’actualitat s’està treballant per aconseguir una ciutat completament pedalable, gràcies a la construcció de nous carrils bici i a la pacificació del 75% de les vies de la ciutat. Per a les connexions interurbanes s’estan desenvolupant els grans nodes ferroviaris intermodals de la Sagrera i de Sants.

 

ACTUACIONS

PER IMPULSAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE

La Sagrera

  • Node intermodal

    La nova Sagrera crea un gran node intermodal on es podrà intercanviar entre els trens (Rodalies, regionals i alta velocitat), el metro, els autobusos interurbans, les bicicletes, els taxis i el vehicle privat.

Estació de Sants

  • Entorns pacificats

    La transformació de l’espai públic als entorns de l’estació preveu més verd i més espais per a vianants i eliminar el trànsit privat de motor de la superfície.

Xarxa de carrils bici

  • Creixement continu

    Entre el 2021 i el 2023 es crearan 32,6 quilòmetres nous de carril bici i es milloraran 11,7 quilòmetres de la xarxa actual.

MAPA DE LES ACTUACIONS PER IMPULSAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE