La Rambla
La Rambla

La Rambla

Convertim la Rambla en un passeig més confortable, verd, amable i cultural, amb més espai per al vianant i amb una millor ordenació dels usos. La nova Rambla també millorarà l’accessibilitat i la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic.

Calendari aproximat d'obres

Les obres del tram entre Colom i Santa Madrona van començar el 3 d'octubre de 2022 i duraran 18 mesos.

Actuació

La Rambla és el carrer més conegut i popular de Barcelona. La recuperació de la Rambla com a eix de la ciutat pretén reactivar-hi la vida veïnal i l’activitat econòmica. La prioritat és promoure’n la diversificació comercial, potenciar-hi l’habitatge, impulsar-hi activitats culturals i remodelar l’àmbit per afavorir-hi el passeig i les trobades.

La nova ordenació també millorarà l’accessibilitat i la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic, i se sumarà a la reforma de la Via Laietana, que contribuirà a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.

El projecte de reforma, elaborat mitjançant un concurs públic consensuat amb el veïnat i les entitats, es divideix en diversos àmbits: Colom-Santa Madrona, Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa, Portaferrissa-Canaletes. El primer tram per on arrencarà la reurbanització serà el de Colom-Santa Madrona.

El nou disseny d'aquesta artèria de Ciutat Vella també permetrà crear tres espais que posaran en relleu el patrimoni arquitectònic i el context urbà: l’espai Moja-Betlem, el pla de la Boqueria i el pla del Teatre.

AIXÍ SERÀ LA NOVA RAMBLA

Afectacions de les obres

Les obres s'estan fent per fases, per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla. De fet, quan s'actuï als vials de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que sempre quedaran garantits els accessos i el pas del trànsit veïnal, serveis, bicicletes i vehicles d'emergència, i també els desplaçaments a peu. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació del transport públic.